جامعه شناسی نهادهای اجتماعی - نشریه علمی (وزارت علوم)

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۵۳۸-۳۶۱۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۹ فروردین ۱۳۹۵
مدیر مسئول: دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی
ناشر: دانشگاه مازندران
p-issn: ۲۳۸۳-۰۳۹۵
صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
مدیر اجرایی: سید محمد رستمکلایی مطلق
هیئت تحریریه: دکتر سید علیرضا افشانی، دکتر حسین بهروان، دکتر حیدر جانعلیزاده چوب بستی، دکتر خدیجه سفیری، دکتر حلیمه عنایت، دکتر یعقوب فروتن، دکتر مجید موحد مجد، دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر اکبر آقاجانیان، دکتر ناصر قبادزاده
آدرس: بابلسر- دانشگاه مازندران – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- معاونت پژوهشی - دفتر نشریه علمی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
تلفن: ۰۱۱۳۵۳۰۲۶۰۳
وب سایت: http://ssi.journals.umz.ac.ir
پست الکترونیکی: ssi@umz.ac.ir
فکس: ۰۱۱۳۵۳۰۲۶۰۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۱