جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران - علمی-ترویجی

جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ دی ۱۳۸۹
مدیر مسئول: دکتر حسین دهقان
ناشر: انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر سوسن باستانی
هیئت تحریریه: غلامعباس توسلی، علی اصغر سعیدی، فیض الله نوروزی، غلامرضا غفاری، محمود شارع پور، احمد فیروز ابادی، هما زنجانی، مرضیه موسوی، مهناز آزاده
وب سایت: http://www.iase-jrn.ir
پست الکترونیکی: iaseoffice@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط