پژوهش های ادبی - قرآنی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش های ادبی - قرآنی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۴۲۳-۶۲۸۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۲
مدیر مسئول: ابراهیم ابراهیمی
ناشر: دانشگاه اراک
p-issn: ۲۳۴۵-۲۲۳۴
صاحب امتیاز: دانشگاه اراک
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محسن ذوالفقاری
مدیر اجرایی: الهام فرجاد
هیئت تحریریه: غلامحسین اعرابی، محمد حسین بیات، محسن ذوالفقاری، رضا شجری، جهانگیر صفری، علی باقر طاهری نیا، قاسم مختاری، علیرضا نبی لو، علی حسن بیگی
آدرس: اراک،خیابان شهید بهشتی، میدان شریعتی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم انسانی، دفتر فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی
وب سایت: https://paq.araku.ac.ir/
پست الکترونیکی: paq@araku.ac.ir
فکس: ۰۸۶۳۲۶۲۴۱۳۰

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱