جغرافیا و برنامه ریزی - نشریه علمی (وزارت علوم)

جغرافیا و برنامه ریزی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۷۱۷-۳۵۳۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۳ بهمن ۱۳۸۸
مدیر مسئول: دکتر شهرام روستائی
ناشر: دانشگاه تبریز
p-issn: ۲۰۰۸-۸۰۷۸
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر فریبا کرمی
مدیر داخلی: دکتر حسن محمودزاده *** کارشناس نشریه: دکتر الهام محمد علیزاده
مدیر اجرایی: دکتر حسن محمودزاده
هیئت تحریریه: دکتر محمد رضا پورمحمدی، دکتر شهرام روستایی، دکتر بهروز ساری صراف، دکتر داود مختاری، دکتر فریبا اسفندیاری، دکتر محمدحسین رامشت، دکتر جمیله توکلی نیا، دکتر محسن احد نژاد، دکتر ایرج جباری، دکتر فریبا کرمی، دکتر فریبا کرمی، دکتر علی محمدخورشیددوست، دکتر محمدحسین رضائی مقدم، دکتر حسن محمود زاده، دکتر شهریور روستایی، دکتر اکبر اصغری زمانی، دکتر علی گلی، دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی، دکتر موسی عابدینی، دکتر اسماعیل علی اکبری*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: پرفسور مارتین سیگیر
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۹۲۲۹۸
وب سایت: https://geoplanning.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیکی: geographyplanning@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰