اضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

اضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ فروردین ۱۳۹۱
مدیر مسئول: سیدابراهیم آرمن
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۲۵۱-۶۵۷۳
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد سالامی، واحد کرج
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سیدمحمد حسینی
مدیر داخلی: حسن شوندی
مدیر اجرایی: پریسا ابراهیمی
هیئت تحریریه: عباس اقبالی، ابوالحسن امین مقدسی، سیدابراهیم آرمن، سیدمحمد حسینی، حسن سرباز، سید بابک فرزانه، علی گنجیان خناری، هیرش محمدأمین، مهدی محقق، إیناس محمد عبدالعزیز محمد، عیسى بن محمد بن عبدالله السلیمانی، عبد الکریم علی عبد الحمید جرادات، رضا ناظمیان
آدرس: استان البرز، کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار مؤذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، طبقه اول، اتاق 209
تلفن: ۰۲۶۳۴۱۸۲۴۱۴
وب سایت: http://roc.kiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: roc.kiau@yahoo.com
فکس: ۰۲۶۳۴۴۱۸۱۵۶
کد پستی: ۳۱۴۹۹۶۸۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰