اضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی - نشریه علمی (وزارت علوم)

اضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ فروردین ۱۳۹۱
مدیر مسئول: سیدابراهیم آرمن
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۲۵۱-۶۵۷۳
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد سالامی، واحد کرج
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سیدمحمد حسینی
مدیر داخلی: حسن شوندی
مدیر اجرایی: پریسا ابراهیمی
آدرس: استان البرز، کرج، انتهای رجایی شهر، تقاطع بلوار مؤذن و استقلال، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، طبقه اول، اتاق 209
تلفن: ۰۲۶۳۴۱۸۲۴۱۴
وب سایت: http://roc.kiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: roc.kiau@yahoo.com
فکس: ۰۲۶۳۴۴۱۸۱۵۶
کد پستی: ۳۱۴۹۹۶۸۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۷