دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد بهار 1384 شماره 1

مقالات

۱.

بررسی عوامل مؤثر بر جلب رضایت مندی و میزان رضایت مشتریان پروازهای داخلی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران « هما »

کلید واژه ها: رضایتهمدلیمشتریکیفیت خدمتعوامل محسوسقابل اعتماد و اطمینان بودنواکنش پذیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۸۲۱
امروزه هیچ موسسه ای نمی تواند ادامه حیات دهد ، مگر اینکه بتواند تعداد کافی از مشتریانی آگاه و نکته سنج را جذب و نگهداری کند . تلاش در این راه در حالی که هر لحظه رقابت شدیدتر و بی رحمانه تر می شود ، همچنان ذهن را به خود شمغول می دارد . مدیریت اثربخش مشتریان برای موفقیت خطوط هوایی در سراسر دنیا امری حیاتی است . از این رو است که اهمیت کیفیت خدمات ارایه شده و اولویت بندی آنها بر اساس خواست مسافران از طریق سنجش میزان رضایت آنها می تواند کمک شایانی در تداوم بقای شرکت های هوایی در این بازار پرتلاطم بنماید ...
۲.

تحلیلی بر میزان استفاده و تاثیر انواع آموزش ها در ارتقای دانش و مهارت کارکنان

کلید واژه ها: آموزش ضمن خدمت در محل کارآموزش ضمن خدمت خارج از محل کارارتقای دانش و مهارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸
آموزش ، کارآمد ترین ابزار و قویترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیرویی انسانی و تقویت آنان برای انجام وظایف میباشد . با توجه به تغییر و تحولات روزمره و پیشرفت علوم و فنون ، فناروی و نیز تعدد مشاغل و حرف و برای جلوگیری از اتلاف منابع ، آموزش کارکنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اجرای آن نیاز به برنامه ریزی و مطالعه دقیق بر اساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد . در این مقاله با این پیش فرض که آموزش در ارتقای دانش و مهارت کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و تاثیر عمده ای دارد
۳.

سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بازده پرتفوی سرمایه گذاریشرکت های بیمهریسک و نقدینگی پرتفوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶
برای صاحب سرمایه است . مقوله سرمایه و چگونگی سرمایه گذاری وجوه به عنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح شده است . شرکت های بیمه بایستی به صورت جدی عملکرد سرمایه گذاری گذشته خود را مورد بررسی قرار دهند و نقاط ضعف و قوت سرمایه گذاری را بررسی کنند تا با برنامه ریزی بتوانند پوشش های بیمه ای خود را توسعه دهند . عنوان پژوهش حاضر بررسی عملکرد سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1375 الی 1381 می باشد ...
۴.

نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی برای گزارشگری ارزش های واحد تجاری

نویسنده:

کلید واژه ها: ارزش افزوده اقتصادیجریان های آزاد نقدیارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیرانپاداش مدیرانمعیارهای حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱
با وجود چالش های ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع بین گروه های ذینفع مرتبط با واحد تجاری شاهد هستیم از معیارهای حسابداری نظیر درآمد هر سهم ( EPS ) ، نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام ( ROE ) و یا بازدهی سرمایه گذاریها ( ROI ) به منظور ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می شود . و حتی از این معیارها برای تنظیم طرحهای انگیزشی و پاداشی مدیران استفاده شده است . در این مقاله که حاصل یک مطالعه توصیفی است به نقد و ارزیابی معیارهای سنتی حسابداری برای ارزیابی عملکرد و گزارشگری مالی واحدهای تجاری پرداخته می شود و با توجه به شرایط تحول یافته ناشی از جهانی شدن اقتصاد چالش اساسی مدیریت بنگاههای تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها و بخصوص ثروت آفرینی برای طبقه سهامدار معرفی می گردد ...
۵.

انتخاب آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابیتکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۸۵
در ادبیات نوین مدیریت هر یک از وظایف مدیران مانند برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و ... جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هستند . در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی ( محصول ، قیمت ، توزیع ، ترفیع ) و تعیین اولویت نسبی هر کدام که شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد . این مقاله انتخاب آمیخته بازاریابی با رویکرد استراتژیک در نظر می گیرد که بدنبال ارزیابی همزمان شرایط فعلی و احتمالی آینده محیط داخل و خارجی می باشد ، مطالعه در شرکت کاشی مرجان انجام گرفته و با توجه به ساختار مساله از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شده است ...
۶.

کارآیی روشهای ترکیبی در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهرانباکس جنکینزنرم افزار QSB و STATGRAPH و SPSSروشهای ترکیبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰
تصمیم گیری در خصوص خرید سهام جدید و با فروش سهام موجود ، با دستیابی به اطلاعاتی در خصوص وضعیت آینده قیمت بازار سهام ممکن می شود . این تصمیم گیری اقتصادی ، در صورتی که بتوان روند آتی قیمت بازار سهام را با استفاده از روشهایی پیش بینی نمود ، سبب کاهش زیان یا ریسک سرمایه گذاری ( تصمیم ) خواهد شد . در تئوریهای جدید مالی ، ترکیب حداقل دو روش پیش بینی می تواند خطای پیش بینی را به میزان زیادی کاهش دهد ( مینز ، 1996 ) ، در این مقاله بر اساس قیمت های هفتگی سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 78-1377 و با استفاده از روشهای پیش بینی فردی (از قبیل میانگین متحرک ، باکس - جنکینز ، نمو هموار ، ...) ...
۷.

سقوط صدام و تاثیر آن بر جنبش اسلامی در عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۶۱۰
برا اساس یک تعریف ، منظور از جنبش اسلامی در عراق به طور کلی طیفی از جریانهای اسلامی است که از رادیکالیسم سلفی نظیر جریان انصارالاسلام، شاخه عراقی جنبش القاعده ، تا چهره های محافظه کار مذهبی مانند کنعان مکیه و لیث مکیه و بالاخره جریان اصولگرای اسلامی در قالب مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ، حزب الدعوه و آیت الله سیستانی را در بر می گیرد . البته بدیهی است که جریانهای رادیکال و محافظه کار به این لحاظ که حامل ارزشهای اصیل اسلامی نیستند ، نمی توانند به معنی دقیق کلمه نماینده جنبش اسلامی باشند ؛ بنابراین جنبش اسلامی جنبشی است که واحد شاخصهای اصلیل اسلامی باشد ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲