دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد پاییز 1384 شماره 3

مقالات

۱.

رابطه بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه ( مطالعه موردی : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران تامین مالی ضریب همبستگی میانگین موزون هزینه سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۷ تعداد دانلود : ۱۵۸۳
هدف اصلی از این مقاله ، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه های تامین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر . در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه سرمایه ، میانگین موزون سرمایه ، اقلام تشکیل دهنده میانگین موزون هزینه سرمایه ، آماره آزمون t ، آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه محاسبات هر یک توضیح داده می شود . اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره زمانی چهار ساله از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع آوری شده است . پس از محاسبات میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت های مورد مطالعه ، ارقام به دست آمده با میانین موزون هزینه سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه زمانی مشخص ...
۲.

برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت : شواهد وجود اثر مقیاس

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد سود و زیان جامع سود و زیان خالص اثر مقیاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۷ تعداد دانلود : ۸۰۳
در این تحقیق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانایی نسبی سود جامع برای ارایه خلاصه نتایج عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد . همچنین بررسی شده که کدام یک از تعدیلات سود و زیان جامع توانایی سود را برای انعکاس خلاصه عملکرد شرکت بهبود می بخشد . در این تحقیق در پس بررسی این ادعا هستیم که سود اندازه گیری شده بر مبنای سود جامع نسبت به سایر معیارها ، اندازه گیری بهتری از عملکرد شرکت ارایه می دهد . نتایج این تحقیق نشان می دهد که سود جامع برای ارزیابی عملکرد شرکت بر مبنای بازده سهام و قیمت سهام ، بر سود خالص برتری ندارد ...
۳.

مطالعه عوامل موثر بر ترجیح مشتریان درانتخاب یک تلویزیون با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی : شهر اصفهان )

کلید واژه ها: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رفتار مصرف کننده ترجیح نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۲ تعداد دانلود : ۹۷۳
این پژوهش به صور پیمایشی به بررسی عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون در شهر اصفهان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می پردازد . پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع ، هفت معیار کیفیت صدا ، کیفیت تصویر ، زیبایی ظاهری تلویزیون ، شهرت و اعتبار نام تجاری ، قیمت ، داشتن ضمانت نامه و خدمات پس از فروش و داشتن امکانات متنوع هنگام با تکنولوژی روز به عنوان مهمترین عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک تلویزیون مشخص شده است . مساله تصمیم گیری در سه سطح به صورت سلسله مراتبی ساختار داده شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار انتخاب خبره انجام شد ...
۴.

ارایه مدل ریاضی جهت فازبندی استقرار سیستم تولیدی با استفاده از طراحی مبتنی بر بدیهیات

کلید واژه ها: طراحی مبتنی بر بدیهیات نیازهای عملکردی پارامترهای طراحی فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۵۵
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت حضور موفق در عرصه رقابت جهانی سعی می کنند که صنایع خود را با استفاده از سیستم های تولیدی خاص مورد حمایت قرار دهند . انجام چنین کاری منوط به شناخت کافی از عناصر و روابط موجود در سیستم تولیدی مورد نظر می باشد . بر خلاف سیستم های ساده مکانیکی ؛ گستردگی و دخالت عامل انسانی در سیستم های پیچیده تولیدی و اجتماعی موجب گردیده تا شناسایی اجزا و تعیین تقدم و تاخر روابط بین عناصر مشکل گردد ...
۵.

توزیع نرمال بریده شده و کاربرد آن در بهبود سطح سرویس مطلوب

کلید واژه ها: توزیع نرمال بریده شده از چپ نقطه بریدگی سطح سرویس مطلوب فاکتوور ایمنی ضریب تغییرات میزان موجودی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۸۹
توزیع گوسی یا نرما یکی از کاربردی ترین توزیعها در میان متغیرهای تصادفی است . علی رغم آن این واقعیت که توزیع نرمال کلیه مقادیر از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت را ا ختیار می کند ممکن است در عمل مواقعی که مشاهدات محدود شده اند ، با خطاهای محاسباتی معناداری مواجه شویم . در چنین موقعیتها ، عملا با توزیعهای نرمال بریده شده مواجه هستیم . از جمله برای تعیین میزان موجودی لازم برای رسیدن به سطح سرویس مطلوب ، اغلب فرض می شود که تقاضاها از توزیع نرمال پیروی می کنند . با توجه به این که تقاضاها الزاما دارای مشاهدات کمتر از صفر نیستند . استفاده از توزیع نرمال به برآورد نادرستی از سطح سرویس هدف می انجامد و سطح سرویس به دست آمده کمتر از مقدار واقعی آن خواهد بود ...
۶.

امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت فولاد کشور ( مورد مطالعه : شرکت ذوب آهن اصفهان )

کلید واژه ها: مدیریت دانش دانش توزیع دانش پالایش دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۹۲
مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن ، امروزه سازمانهای موفق به شدت احساس نیاز به بهره مندی از آن دارند . از این نظر بررسی امکان استقرار مدیریت دانش در صنایع کشورمان از اهمیت خاصی برخوردار است . در همین ارتباط ، هدف اصلی تحقیق حاضر ، امکان سنجی استقرار زمینه های مدیریت دانش در صنایع و بنحو خاص شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان بوده است . روش تحقیق حاضر ، توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲