دانشکده علوم اداری و اقتصاد - علمی-پژوهشی

دانشکده علوم اداری و اقتصاد


 توقف انتشار 


درجه علمی: علمی - ترویجی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دکتر سیدجواد امام جمعه زاده ، رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصاد  

مدیر مسئول: دکتر رحیم دلالی اصفهانی 

سردبیر: دکتر بهرام رنجبریان


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۷۷
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲