پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

پژوهش های مدیریت در جهان اسلام سال سوم بهار 1400 شماره 6

مقالات

۱.

توانمندی روان شناختی کارکنان سازمان ها

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۶
بسیاری از مدیران به این نکته پی برده اند که تنها مزیت رقابتی واقعی و پایدار سازمانها ، افراد و کارکنان آنها هستند فلذا درجهت نگهداری و توسعه منابع انسانی توجه ویژه ای به توانمندسازی دارند. به دلیل اهمیت توانمندی روانشناختی بعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت فرآیندهای توانمندسازی و مشارکت در تصمیم گیریها ، شناخت شرایطی که بر این متغیر تأثیر می گذراند اهمیت ویژه ای دارد. ساختار سازمانی باتوجه به چارچوبی که بر افراد تحمیل می کند می تواند توانمندی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و جهت رفتار افراد و نگرشهای آنها نسبت به سازمان و حتی خودشان را مشخص می نماید. به دلیل اهمیت توانمندی روانشناختی بعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت فرآیندهای توانمندسازی و مشارکت در تصمیم گیریها ، شناخت شرایطی که بر این متغیر تأثیر می گذراند اهمیت ویژه ای دارد. توماس و ولت هاوس با ارائه یک مدل تئوریک از توانمندسازی بیان می کنند که محیط و ساختار سازمانی می تواند توانمندی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. چراکه ساختار سازمانی از قدرت بیشتری برای تأثیر بر متغیرهای رفتاری برخوردار است. گذشته از این ساختارسازمانی چارچوبی را بر افراد تحمیل می کند که جهت رفتار افراد و نگرشهای آنها نسبت به سازمان و حتی خودشان را مشخص می نماید. بنابراین باید پیوسته در جستجوی راهی باشیم که تأثیر این ساختارها را بر حالات و رفتارمان مشخص کند و از این طریق به اصلاح وضع موجود بپردازیم.
۲.

بررسی نقش روحانیون در بهبود رشد آموزشی و پرورشی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۱
دین برای آدمی موهبتی الهی و تربیت دینی فرصتی مهم در رشد و توسعه ی فطرت وجودی انسان می باشد. این تربیت باعث می گردد که که انسان را به یک فلسفه حیات مسلح کرده و به عقل وی روشنگری بخشد. در نظام آموزشی ایران توجه به آموزه های دینی دانش آموزان به منظور اخلاقی کردن جامعه و پرورش فضائل و نیکی ها در اجتماع، از جمله اهداف مهم آموزش و پرورش و از آن فراتر، جامعه اسلامی محسوب می شود. جامعه ی دینی نیاز به تربیت دینی دارد تا افراد در آن استعداد هایشان را شکوفا سازند. شیوه ی تربیتی مدرسه بر شخصیت دانش آموزان بسیار مؤثر است. تربیت در همه ی ابعاد اعتقادی، عبادی و اخلاقی با توجه به ابعاد وجودی انسان کار ساده ای نیست. لذا لازم است همه ی عوامل مؤثر بر تربیت در مدرسه و خارج از آن به طور هماهنگ به تربیت افراد بپردازند.
۳.

تاثیر رشته کار و دانش بر افزایش کارآفرینی واشتغال دانش آموزان هنرستان سپیده کاشانی سال1399 منطقه 17 استان تهران

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۸
امروز بیکاری یکی از معضلات جامعه می باشد لذا با توجه به اهمیت آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و به تبع آن رشد اقتصادی جامعه پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش فنی و حرفه ای بر افزایش کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیلان سال 1399 هنرستان سپیده کاشانی منطقه 17 شهر تهران پرداخته است. جامعه اماری پژوهش را فارغ التحصیلان سال 1395 هنرستان سپیده کاشانی منطقه 17 شهر تهران به تعداد 200 نفر تشکیل دادند که به علت عدم دسترسی به کلیه جامعه اماری بر مبنای جدول مورگان به 132 نفر به عنوان نمونه نیاز داشتیم لذا پرسشنامه ها با درصدی افزایش (تعداد 150 پرسشنامه) توزیع شد که تعداد 136 پرسشنامه عودت داده شد که این تعداد به عنوان نمونه در نظر گرفته شد سپس داده ها با استفاده از ازمون های ks، آزمون T و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر معنادار آموزش فنی و حرفه ای بر افزایش کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیلان سال 1399 هنرستان سپیده کاشانی منطقه 17 شهر تهران می باشد. همچنین ابعاد پژوهش همگی مورد تائید قرار گرفتند.
۴.

بررسی و تحلیل مدیریت انتظامی پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۵
قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی جامعه را در بر می گیرد. در این بین می توان آثار و نشانه های وجود ریشه دار این معضل را در لایه های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می شود. قاچاق کالا اغلب با واژه های اقتصاد سیاه، اقتصادپنهان، اقتصاد زیرزمینی تعریف می شود، دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی را چه در مرحله تولید وچه در مرحله توزیع و تجارت شامل می شود. در این وادی مدیریت انتظامی پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا امری لازم و ضروری می باشد که در این مقاله قصد داریم با نکاهی به اهمیت بالای پلیس در پیشگیری از جرم قاچاق کالا ابعاد حقوقی موضوع را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.