ویژه نامه نامه فرهنگستان - زبان ها و گویش های ایرانی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - زبان ها و گویش های ایرانی

ویژه نامه نامه فرهنگستان (زبان ها و گویش های ایرانی) شهریور 1398 شماره 10 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۶.

بررسی ترکیبات حاصل از مادّه مضارع در قافیه های شعر فارسی (مطالعه موردی: اشعار نظامی گنجوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲