ویژه نامه نامه فرهنگستان - زبان ها و گویش های ایرانی - علمی-پژوهشی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - زبان ها و گویش های ایرانی


صاحب امتیاز: فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

مدیر مسئول: غلامعلی حداد عادل

سردبیر: احمد سمیعی (گیلانی)

دبیر و ویراستار علمی: حسن رضائی باغ بیدی

هیات تحریریه: عبدالمحمد آیتی، محمدرضا ترکی، غلامعلی حداد عادل، محمد دبیرمقدم، حسن رضائی باغ بیدی، بهمن سرکاراتی، احمد سمیعی (گیلانی)، علی اشرف صادقی، کامران فانی، ابوالحسن نجفی، محمدرضا نصیری.

نشانی: تهران، بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو، مجموعه فرهنگستانها، فرهنگستان زبان و ادب فارسی - کد پستی: 1538633211 صندوق پستی: 6394-15875

تلفن : 48-88642339  فکس: 88642500

نشانی الکترونیک: http://www.persianacademy.ir/fa/vn.aspx

پست الکترونی: farnameh@persianacademy.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: گاهنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ بهمن ۱۳۷۸
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱