ویژه نامه نامه فرهنگستان - دستور

ویژه نامه نامه فرهنگستان - دستور

ویژه نامه نامه فرهنگستان (دستور) اسفند 1394 شماره 11

مقالات

۲.

هرچه، هرچند و هرکدام و نکته ای در معنای یکسان آنها در متون کهن

۵.

بررسی تلقی میرزا حبیب اصفهانی از مقوله «زمان دستوری» بر اساس دستور سخن و دبستان پارسی و مقایسه آنها

۸.

بررسی وضعیت کاربرد دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نشریات برتر پایگاه استنادیِ علوم جهان اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۵۵۲
۱۰.

معرفی و نقد کتاب زبان شناسی ایرانی: نگاهی از دوره باستان تا قرن دهم هجری قمری