زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال ششم پاییز 1393 شماره 20

مقالات

۲.

رئالیسم جادویی و افسانه های عامة کردی(با تکیه بر کتاب چیروک)

۳.

بررسی تفاوت زبانِ نخستین نمایشنامه های ترجمه شده با نمایشنامه های ترجمه شده معاصر در ایران

۵.

بررسی خودشناسی و فرایند فردیت در داستا ن های عامیانه (گذری به اتاق های دربسته، چاه های تاریک و غارهای دایره وار)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۳۹۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱