ویژه نامه نامه فرهنگستان - ادبیات انقلاب اسلامی

ویژه نامه نامه فرهنگستان - ادبیات انقلاب اسلامی

ویژه نامه نامه فرهنگستان (ادبیات انقلاب اسلامی) دوره اول خرداد 1393 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر بیدل بر شعر انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ریخت شناسی خاطرات آزادگان(مقاله علمی وزارت علوم)