المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک پاییز 1383 شماره 27

مقالات

۳.

بررسی تأثیر یک برنامه مدون یک ساله درس تربیت بدنی بر استقامت قلبی- عروقی و تواتر قلبی دانش آموزان دوره ابتدایی و مقایسه آن با برنامه های عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۲ تعداد دانلود : ۵۲۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲