راهبرد توسعه(راهبرد یاس)

راهبرد توسعه(راهبرد یاس)

راهبرد یاس 1387 شماره 15

مقالات

۱.

نظام سیاسی ، فرآیند تصمیم گیری و توسعه

۵.

جایگاه توسعه اجتماعی ایران در راستای سند چشم انداز

۶.

سرمایه اجتماعی و یادگیری دانش آموز ؛ یافته های تجربی از مدارس ابتدایی آمریکای لاتین

۷.

سرمایه اجتماعی عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی

۸.

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی ؛ مروری بر مطالعات انجام شده

۹.

مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولتهای پس از انقلاب اسلامی