حسابدار رسمی

حسابدار رسمی

حسابدار رسمی 1384 شماره 7

مقالات

۳.

مسئولیت حرفه ای حسابدران رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۵۳۲
در مقاله ای که در حسابدار رسمی شماره های 5 و 6 زیر عنوان مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی به چاپ رسید به مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی با تاکید بر مفهوم مسئولیت حسابداران رسمی و مفهوم حسابرس محتاط پرداخته شد
۴.

ساختار جامع برای کمک به تحلیل، کشف و پیش گیری تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۰ تعداد دانلود : ۷۳۹
اتکای صرف به رویدادهای تاریخی برای آزمون وقوع تقلب غالبا مبنایی نابسنده را برای کشف تقلب و از آن هم بیشتر برای پیشگیری از تقلب به دست می دهد . تقلب که از پویایی چرخه ای چند بعدی برخوردار است نه تنها به عنوان یک رویداد وجود دارد بلکه در مقام یک مفهوم ، نیت ، کنش و ابژه نیاز به ساختاری جامع دارد تا عناصر کلیدی آن و بر هم کنش های میان آنها دانسته ش
۵.

حسابرسی داخلی در قرن 21

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۶۵۱
گسترش و پیچیدگی روز افزون و شتاب آمیز واحدهای اقتصادی در جهان پیشرفته امروز فشارهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت و وجود انواع مخاطرات در زمینه های مالی اداری و تجاری که اهداف و سیاست های سازمانی را از درون و برون به شدت تهدید می کنند سبب شده است تا کنترل مستقیم و انفرادی این واحدها ناممکن شود
۶.

حسابداری زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۷۵۱
طرح بحث سیستم تلفیقی حسابداری اجتماعی - اقتصادی توسط سازمان ملل اقدامی بود که به اهمیت حسابداری زیست محیطی می افزاید و تاثیری بسزا بر طراحی سیستم های ملی حسابداری اجتماعی زیست محیطی و سبز می گذارد
۷.

سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه ERP

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۸ تعداد دانلود : ۱۱۳۷
برنامه ریزی منابع بنگاه (از این پس erp) یک معماری نرم افزاری است که امکان جریان اطلاعات را در بخش های مختلف یک سازمان ایجاد می کند (ملکان و جباری 1383).هدف این نرم افزار یکپارچه سازی کل سازمان در قالب یک سیستم رایانه ای است