عاطفه حصارکی

عاطفه حصارکی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

ارائه چارچوب استراتژی قیمت گذاری در شرکت های چندکاناله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری شرکت های چندکاناله ویژگی های مشتریان ویژگی های خرده فروش ویژگی های محصول عوامل تحمیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۸۹
هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی قیمت گذاری شرکت های چندکاناله، در پاسخ به این سؤال است که خرده فروشان چندکاناله، قیمت یکسان یا متفاوتی را برای یک نوع کالا در کانال های متفاوت عرضه کنند. روش: این پژوهش کیفی، از روش مرور سیستماتیک ادبیات بهره گرفته است. تمام پژوهش های مرتبط تا سال 2020 میلادی (203 پژوهش) جمع آوری و در نهایت، 86 پژوهش برتر، به عنوان منبع تحلیل انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها از روش کد گذاری باز استفاده شد. یافته ها: بر حسب یافته های پژوهش، 49 کد استخراج شده در مرحله نخستین، به 9 مفهوم و در نهایت به 4 مقوله تبدیل شدند. مقوله ها و مفاهیم شناسایی شده عبارت اند از: ویژگی های خرده فروش (ویژگی کانال، ویژگی شرکت، پشتیبانی پس از فروش)، ویژگی های مشتریان (عوامل موقعیتی و جمعیت شناختی)، ویژگی های محصول (انواع کالا) و عوامل تحمیلی (هزینه های آشکار و پنهان و عوامل محیطی). نتیجه گیری: ویژگی های خرده فروشان، مشتریان، محصول و عوامل تحمیلی، به عنوان عواملی شناسایی شدند که در تصمیم گیری برای قیمت گذاری کالاهای یکسان در کانال های مختلف، راهنمای مدیران شرکت های چندکاناله است.
۲.

Fairness Perceptions of Price Increases in the Case of Currency Crisis Affecting Domestic and Foreign Brands(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Currency Crisis perception of fairness Pricing

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۸۷
Given the importance of the issue of fairness perception in the case of a currency crisis, in this study, we aim to analyze the effect of the type of fairness and the impact of the price increase on the customer's perception of price fairness during the currency crisis in domestic and foreign brands., the conclusion, and analysis in the fourth section of the study, and finally, in the fifth section, the limitations and suggestions for future research have been described. Furthermore, this study doesn’t touch on the effect of losing the purchasing power of people -customers- as well as inflation. Also, luxury goods are not included as their prices are unrelated to the currency crisis. The present study aims to examine and analyze the factors affecting the customer's perception of fairness in the case of a currency crisis. For this purpose, five different scenarios encompassing five different types of domestic and foreign products were used. Each questionnaire was randomly distributed among 50 people. Nonparametric t-test and ANOVA were used for data analysis. The pairwise comparison indicates that in all scenarios, the perception of fairness in the foreign market basket is significantly higher than the perception of fairness in the domestic market basket. Also, in all scenarios, there is a significant difference between the perception of fairness in the Iranian market basket and the foreign market basket. This study can be beneficial to formulating and implementing firm pricing strategies.
۳.

بررسی تاثیر مالکیت برند و تفاوت قیمتی برند داخلی و خارجی بر قصد خرید با تعدیل گری قوم گرایی مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوم گرایی تغییرات قیمتی مالکیت برند درک شده مصرف کننده قوم گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۵
قوم گرایی مصرف کننده باعث افزایش حس میهن پرستی و تقویت هویت قومی و هویت فرهنگی می شود. در حالیکه مطالعات پیشین نشان می دهد که قوم گرایی بر قصد خرید کالا با برند داخلی یا خارجی اثر می گذارد نقش تفاوت های قیمتی کالای خارجی و داخلی بر قصد خرید و اینکه اثر قوم گرایی تا چه میزان می تواند اثر تفاوت قیمتی را بر تمایل به برند داخلی یا خارجی خنثی می نماید کمتر موردتوجه قرارگرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مالیکت برند و ادراک مصرف کننده از تفاوت قیمتی برند داخلی و خارجی بر قصد خرید با نقش تعدیل گری قوم گرایی مصرف کننده می باشد. در این تحقیق جامعه آماری ساکنین شهر تهران می باشند . روش نمونه گیری این تحقیق، روش نمونه گیری در دسترس است و با توجه به نامحدود بودن جامعه بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) حجم نمونه 384 نفر برآورد گردیده . برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای جمع آوری داده ها از برند اسنوا و ال جی به عنوان نمونه ای از برند داخلی و خارجی استفاده شده است . روش نمونه گیری در دسترس بوده . نتایج نشان می دهند که مصرف کنندگانی که سطوح بالایی از قوم گرایی را دارا هستند کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند و در هر حال از تولیدات با برند داخلی حمایت می کنند. هم چنین مصرف کنندگان قوم گرا هنگامی به حمایت برند ایرانی خواهند پرداخت که قیمت برند خارجی در حال افزایش باشد البته در حالتی که قیمت کالای ایرانی نیز در حال افزایش باشد این گروه از مصرف کنندگان دست از حمایت نمی کشند ولی شدت آن کمتر می گردد.
۴.

عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی

کلید واژه ها: برند حلال قصد خرید ارزش ادراک شده سلامتی اعتقادات مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۳
در دنیای امروز وقتی بحث بر سر خرید محصولات با برند حلال می شود اعتقادات مذهبی مصرف کننده در ذهن متبادر می شود . مذهب یکی از مؤثرترین و جهانی ترین نهادهای اجتماعی است که بر نگرش مردم، ارزش ها و رفتارشان هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی، تأثیری چشمگیر دارد. اما نکته جالب این است که در دنیای امروز خرید محصولاتی با برند حلال در بین غیرمسلمان ها نیز رواج پیداکرده است. امروزه مصرف کنندگان از ویژگی های مهم محصولات آگاه هستند، درنتیجه در انتخاب محصولاتی که قصد خرید و مصرف آن ها رادارند، گزیده تر عمل می کنند. هدف این تحقیق آشنایی با عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات با برند حلال فارغ از اعتقادات مذهبی می باشد و درنهایت نقش اعتقادات مذهبی به عنوان تعدیل گر در مدل در نظر گرفته شده است . به منظور برآورد تأثیر این متغیرها، 1400 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع گردید که درنهایت، 892 پرسشنامه به طور کامل برگردانده شدند. داده ها به روش نمونه گیری گلوله برفی جمع آوری گردیده است . ما دریافتیم که بر اساس مدل مفهومی، 7 مؤلفه وجود دارد که بر قصد خرید مصرف کننده تأثیر می گذارد. و نقش تعدیل کنندگی اعتقادات مذهبی نیز تأیید گردید

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان