نکیسا رضایی

نکیسا رضایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

عوامل مؤثر بر قصد خرید برند حلال با نقش تعدیل گری اعتقادات مذهبی

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۸
در دنیای امروز وقتی بحث بر سر خرید محصولات با برند حلال می شود اعتقادات مذهبی مصرف کننده در ذهن متبادر می شود . مذهب یکی از مؤثرترین و جهانی ترین نهادهای اجتماعی است که بر نگرش مردم، ارزش ها و رفتارشان هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی، تأثیری چشمگیر دارد. اما نکته جالب این است که در دنیای امروز خرید محصولاتی با برند حلال در بین غیرمسلمان ها نیز رواج پیداکرده است. امروزه مصرف کنندگان از ویژگی های مهم محصولات آگاه هستند، درنتیجه در انتخاب محصولاتی که قصد خرید و مصرف آن ها رادارند، گزیده تر عمل می کنند. هدف این تحقیق آشنایی با عوامل مؤثر بر قصد خرید محصولات با برند حلال فارغ از اعتقادات مذهبی می باشد و درنهایت نقش اعتقادات مذهبی به عنوان تعدیل گر در مدل در نظر گرفته شده است . به منظور برآورد تأثیر این متغیرها، 1400 پرسشنامه در جامعه آماری توزیع گردید که درنهایت، 892 پرسشنامه به طور کامل برگردانده شدند. داده ها به روش نمونه گیری گلوله برفی جمع آوری گردیده است . ما دریافتیم که بر اساس مدل مفهومی، 7 مؤلفه وجود دارد که بر قصد خرید مصرف کننده تأثیر می گذارد. و نقش تعدیل کنندگی اعتقادات مذهبی نیز تأیید گردید
۲.

تأثیر نوآوری در فناوری اطلاعات و شبکه دانشی بر عملکرد تجاری شرکت های صادرکننده در صنعت مواد غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۶
امروزه موضوع عملکرد تجاری از آن دسته مباحثی است که طی سالهای اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران و محققان اقتصادی قرار گرفته است و بدن شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآید. در نتیجه، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوآوری در فناوری اطلاعات و شبکه دانشی بر عملکرد تجاری از طریق مدیریت استعدادها میباشد. جامعه آماری در این پژوهش شرکتهای صادرکننده برتر محصولات صنایع غذایی بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای و فرمول کوکران استفاده گردید و برای جمعآوری دادهها نیز پرسشنامه استاندارد بکار برده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم-افزار LISREL استفاده شده است. یافتهها نشان میدهد که نوآوری در فناوریاطلاعات و شبکه دانشی در این شرکتها از طریق مدیریت استعدادها تاثیر قابل توجه و معناداری بر عملکرد تجاری دارد. در حالی که تأثیر نوآوری در فناوری و شبکه دانش بر عملکرد به طور مستقیم بسیار ناچیز میباشد. شبکه دانش نیز تأثیر مثبت معناداری بر نوآوری در فناوری اطلاعات دارد. با تقویت نوآوری در فناوری اطلاعات و شبکه دانشی و همچنین مدیریت صحیح استعدادها میتوان به ارتقای عملکرد تجاری کمک نموده و از مزایای حاصل از آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان