محمدمهدی سیفی

محمدمهدی سیفی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

مؤلفه های کرامت ذاتی انسان در اندیشه علامه طباطبایی

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۳
کرامت انسانی پایه ای ترین مفهوم بنیادین در تدوین حقوق بشر است و توجه به این مفهوم در اغلب نظام های سیاسی با اختلاف نظرها و تفاوت هایی مدنظر اندیشمندان و حقوقدانان همراه بوده است. این مقاله درصدد است تا با محوریت و تکیه بر آرای علامه طباطبایی، به بررسی مفهوم و مؤلفه های تشکیل دهندة کرامت ذاتی انسان بپردازد و ضمن اشاره به تعریف و مفهوم کرامت ذاتی در اندیشة علامه طباطبایی، مؤلفه هایی را که براساس آن انسان دارای کرامت ذاتی شده است، برشمارد و در نهایت به منظومة روابط میان این مؤلفه ها اشاره کند. نگارش زیر متضمن جایگاه ممتاز کرامت ذاتی است که در اندیشة علامه طباطبایی به کرامتی که در جریان تکوین و آفرینش انسان مطرح بوده و مربوط به مقام انسانیت است و در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد، تعریف می شود. همچنین مؤلفه های نه گانة «شرافت ذاتی وجود»، «خلقت ممتاز انسانی»، «محوریت انسان برای سایر آفریده ها»، «فطرت»، «عقل»، «علم»، «اختیار»، «پذیرش امانت الهی» و «خلافت انسان» براساس نظم رتبی خاص ، به عنوان دلایلی دال بر کرامت ذاتی انسان در اندیشة ایشان مطرح می شود.
۲.

Freedom in Allameh Tabataee’s Point of View; Emphasizing on Two Concepts of Freedom of Thinking and Freedom of Idea

تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۵
This paper intends to define and delimit the freedom of thinking and freedom of idea in Islam, emphasizing on Allameh Tabatabaee’s viewpoint and employing the technique of text-based, methodical interpretation data analysis through library referral to his works and pointing to freedom, its types and limits in Islam, its legitimacy and illegitimacy, and also the requirements of thinking freedom. To do so, after enumerating anthropological and ontological bases and defining the limits of freedom, the central topic of the paper, “the freedom of thinking” and “freedom of idea”, and their relationships and differences will be discussed, and finally this conclusion will be obtained that according to Allameh Tabatabaee, in Islam, the freedom of idea without pondering, is forbidden because it is opposed to freedom of thinking and is the origin of blind and causeless dogmatism, in spite of some recommendations represented in favor of it.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان