مینو شریفی دروازه

مینو شریفی دروازه

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسلامی اراک
پست الکترونیکی: z.sharifi2013@gmail.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۲.

Analysis and Review of Critical Theory in the Curriculum(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Curriculum planning Critical Theory Henry Giroux Habermas Paulo Freire

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۹۱
One of the most important basic human issues is the education, which has always been considered by many thinkers. The issue of education has gone a long way from the past to the present; so that in the contemporary world, it has entered new realms with the emergence of new schools such as pragmatism and postmodernism. One of the most important of these arenas is the emergence of critical thinking in the field of education. Critical education is a theory in the field of education that emphasizes the development of critical thinking and knowledge of students, and the curriculum elements are designed in such a way that critical knowledge of political, cultural, economic and social developed in it. Thinkers such as Paulo Freire , Henry Giroux, Michael Apple, Jurgen-Habermas and Peter McLaren, who plotted and made their point of view. The present research sought to determine the main elements of the curriculum of critical education based on the views of theorists on this field. Identifying the philosophical and social foundations and determining the main elements of the curriculum, such as the role of school, teacher, student, and evaluation, finding teaching methods and curriculum content in critical education, emphasizing the notion of prominent scholars of this field were among the goals of this research. First, the critical theory of the Frankfurt School and then the foundations and elements of the curriculum in postmodernism and critical education were examined and then the views and ideas of the major theorists of this field were analyzed. The findings of this research made it clear that prominent scholars of this field followed humanists in their philosophical and psychological foundations and to achieve their educational goals, which were critical awareness, propose a problem and in this case, dialogue played an essential role.
۳.

بررسی عوامل مؤثر در کلاس شاد با تبیین شادی در دیدگاه اسلام و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شادی معلم محتوای برنامه درسی سبک تدریس سبک یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳
محیط آموزشی دومین محیط بعد از خانواده است که انسان در آن، اجتماعی شده، در معرض آموزش هایی قرار می گیرد. اما زمانی این آموزش ها مؤثرخواهند بود که قضاوت درخصوص کیفیت آموزش مطلوب تلقی شود و دانش آموزان از آموزش و محصول آن، یعنی یادگیری احساس رضایت و شادمانی داشته باشند. مقالة حاضر به بررسی نقش سه عامل «معلم و سبک های تدریس او» ، «محتوای برنامة درسی» ، و «سبک یادگیری دانش آموز» به عنوان عوامل مؤثر بر ایجاد کلاس شاد پرداخته است. در گردآوری اطلاعات از روش «توصیفی- تحلیلی» از منابع کتابخانه ای و مقالات استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که استفاده از سبک های تدریس دوجانبه و یا سبک تعاملات منعطف، که در دسته سبک های غیرمستقیم قرار می گیرد، می تواند فضای پذیرش و آزادی ایجاد کند که منجر به افزایش سطح خلاقیت و نگرش مثبت به دیگران در دانش آموزان شود. همچنین اگر محتوای آموزشی برخاسته از نیاز دانش آموزان باشد و کاربرد عملی آن در زندگی به خوبی تبیین گردد، قطعاً درآنان برای همراهی با معلم ایجاد انگیزه خواهد کرد. معلم در برخورد با یادگیرندگان گوناگون، باید بپذیرد که هریک از آنان ممکن است با سبک خاصی از یادگیری به انجام تکالیف یادگیری در موضوع های گوناگون بپردازد. بنابراین، باید آماده باشد تا با هریک از آنان برخوردی متناسب با سبک یادگیری اش داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان