مهتاب عشقی عراقی

مهتاب عشقی عراقی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

تعیین ارتباط بین مدیریت جهادی و فرهنگ جهادی با رویکرد استراتژیک و بنیادی

تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۵
فرهنگ و مدیریت جهادی دارای یک اصل استراتژیک و بنیادی است که آن تاکید تام بر معنویت و ارزش های اخلاقی- اسلامی انسانی است. در واقع مدیریت جهادی بدون معنویت وجود نخواهد داشت. امروزه با پیشرفت های علم مدیریت، تأثیر معنویت بر شاخص های کارآمدی، کارایی، دین مداری، خدمت دهی مناسب، ولایت مداری، تکریم و ... به اثبات رسیده است. در مدیریت جهادی نیز نظام ارزشی اسلام مبنای قوانین علمی مدیریت قرار می گیرد، نه به جای آن. از این رو، مدیریت جهادی بر دو پایه ی زیر استوار است: دانش مدیریت که برگرفته از علم و مکاتب مدیریت است، نظام ارزشی اسلامی که مبنای قوانین مدیریت و اساس شیوه های علمی مدیریت مدیران قرار می گیرد. با توجه به جایگاه انکارپذیر مدیریت در الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت، نیاز به ارائه مدل هایی که نمایانگر مظاهر مدیریت اسلامی باشند، اهمیت فراوانی یافته است. در این بین مدیریت جهادی یکی از مهمترین گونه های مدیریت اسلامی است. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی واز نظر ماهیت و روش توصیفی همبستگی است که با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پایایی پرسشنامه 89/0 از طریق آلفای کرونباخ بدست آمد، داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، پیرسون، تی و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد که؛ بین مدیریت جهادی و فرهنگ جهادی رابطه معنادار وجود دارد. فاکتورهای ولایت مداری، دینمحوری، قانون مداری ، خود سازی ، مردم مداری ، اخلاص و جهاد مقدس بر مدیریت جهادی اثرگذار هستند.
۲.

مدیریت راهبردی و اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن، ائمه معصومین (ع) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۶۲
بر اساس آیات قرآنی داشتن اقتصاد مقاومتی همانند اقتصاد قوام بخش، ضروری و لازم جامعه اسلامی است. جامعه اسلامی نه تنها باید دارای اقتصادی سالم و شکوفا و قوام بخش باشد، بلکه باید دارای اقتصاد مقاومتی باشد که آن را از دشمنان حفظ کرده و اجازه ندهد تا جامعه در برابر دشمنان خوار شود. در این مقاله در پی پاسخ به این سؤالات هستیم که امام علی (ع) با تولیدات اقتصادی، خود را از دیگران بی نیاز می کردند؟ امام علی (ع) با فعالیت اقتصادی خود، ارتباط اجتماعی مردم را اصلاح و استحکام می بخشیدند؟ آیا دسترسی به اقتصاد مقاومتی دور انتظار خواهد بود؟ روش تحقیق از نوع توصیفی و کتابخانه ای است که از منابع مختلف از قبیل کتب و مقالات مربوطه و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قرآن و نهج البلاغه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به آموزه های اقتصادی سالم، مهم ترین محور برای گرداندن چرخ اقتصادی سالم به ویژه در موقعیت تحریم و فشار دشمنان جامه عمل پوشاندن به رفتار اقتصادی قرآنی و روایی اهل بیت (ع) است در اقتصاد مقاومتی باید تولید سالم و سازنده، حلال مدنظر قرار گیرد و از اسراف در تولید دوری شود زیرا وقتی تولید سالم باشد و مطابق با آیات و روایات اجرا شود چشم واقع بین به اجناس و اقلام بیگانگان دوخته نمی شود در بعد مصرف اقتصاد مقاومتی در قالب دوری از اسراف و تجمل پرستی مطرح می شود و همچنین در طی این تحقیق مشخص می گردد که؛ امام علی (ع) ضمن دفاع از اصول و موازین دین مبین اسلام از فعالیت اقتصادی در مسیر احیا و آبادانی جامعه دریغ نکرد و باکار و تولید استعداد مردم را شکوفا و مزارع و باغ های متعددی را احیا و آباد کرد.
۳.

Investigating the Effect of Internal Rate of Return on Cash Re-cycling on the Abnormal Returns of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۵۷
Return on investment is a driving force that motivates and is a reward for investors. Investment returns are important for investors, in order for the entire investment game to be realized. Evaluating efficiency is the only logical way (Before risk assessment) that investors can do to compare alternative and different investments. Measuring real returns (relative to the past) is needed to better understand investment performance. Particularly, the study of past returns has a major role in predicting and predicting future returns. Therefore, the present study seeks to "investigate the effect of the internal rate of return on cash recycling on unusual returns as well as the effect of cost leadership strategies variables on the relationship between the internal rate of return on cash recycle and the unusual returns in the period from 2009 to 2013. In this research, the sample consists of 72 companies that have been selected by systematic elimination method, which is a total of 360 years. In this research, linear regression and correlation coefficient were used to investigate the hypotheses of the research. EVIEWS software has been used to analyse the data and test the research hypotheses. According to the regression results, the following results were obtained: 1. An internal rate of return on cash recycling affects unusual returns. 2. The internal rate of return based on the recycling of cash The abnormal returns affect the strategy of cost leadership.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان