امیر حکاکی

امیر حکاکی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

امکان سنجی راه اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی برون مرزی صدا و سیما

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۰
این مقاله با هدف امکان سنجی راه اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی برون مرزی نگاشته شده است. برای این منظور ابتدا، 24 عامل اولیه از طریق مطالعه ادبیات پژوهش به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر راه اندازی تلویزیون اینترنتی ژاپنی در برون مرزی صدا و سیما مشخص و سپس با استفاده از تکنیک دلفی فازی بر مبنای نظرات 10 نفر از صاحب نظران و خبرگان حوزه رسانه های برون مرزی و کشور ژاپن، تعداد 11 عامل از میان 24 عامل اولیه به عنوان مهمترین عوامل برای مطالعه امکان سنجی تلویزیون اینترنتی رادیو ژاپنی تعیین شد. در گام بعدی، کارشناسان به هر یک از عوامل مورد مطالعه بر اساس سطح آمادگی معاونت برون مرزی با استفاده از طیف لیکرت 5 تایی امتیاز داده اند و در نهایت برآیند نظرات ایشان بر روی نمودار عنکبوتی (نمودار رادار) مدل شده است. بنا بر نتایج به دست آمده بیشترین سطح آمادگی کنونی معاونت برون مرزی مربوط به ایجاد کانال ارتباطی با مخاطبان به منظور جمع آوری نظرات ایشان، در دسترس بودن پلی لیست (فهرست) برنامه ها برای عموم و استفاده از ویدیوها و تصاویر حرفه ای بوده و کمترین سطح آمادگی مربوط به گویندگان حرفه ای، مخاطب شناسی و توجه به نیازهای مخاطب در تولید برنامه ها است.
۲.

Analysis of Financial Leverage, Operating Leverage and Capital Venture Effect on Tobin's Q Ratio of Investment and Holding Companies Listed in Tehran Stock Exchange

تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۵۹
The main purpose of this research is the study on effect of Financial and Operating Leverage and Venture Capital on Tobin's Q ratio amongst companies listed in Tehran Stock Exchange. In this research, the Holdings and Investment companies are used as statistical samples and 73 enterprises that are listed in Tehran Stock Exchange within 2001 to 2016 have been studied. The results driven by this research show that Venture Capital, hereafter called "VC", and Operating Leverage, hereafter called "OPL", are positively related to Tobin's Q ratio while Financial Leverage, hereafter called "FL", has negative relation. At the same time, combined variables “FL” and “VC” are negatively correlated with Tobin's Q ratio and combined variable “OPL” and “VC” are neutral on Tobin's Q ratio. The effect estimation of independent variables, namely FL, OPL and VC and control variables, over dependent variable of Tobin's Q ratio is 55%, which is in fact noticeable.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان