هانیه شامبیاتی

هانیه شامبیاتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در حمل و نقل هوشمند شهری (موردمطالعه: استان سمنان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۴
عملکرد سیستم های حمل و نقل برای تحرک فردی، تجارت و رشد اقتصادی همه جوامع از اهمیت اساسی برخوردار است و از آنجاکه حمل و نقل از زیرساخت های لازم برای جامعه مدرن می باشد، بهبود ایمنی و کارایی حمل و نقل ضروری است. یک سیستم حمل و نقل هوشمند با به کارگیری فناوری اطلاعات می تواند سیستم حمل و نقل شهری را به صورت بهینه مدیریت کند. از فناوری اینترنت اشیا می توان با استفاده از زیرساخت های موجود برای طراحی یک سیستم حمل و نقل هوشمند کارآمد استفاده کرد. هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل تعیین کننده مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا در حمل و نقل هوشمند شهری می باشد. بر این اساس ابتدا با مرور ادبیات و بررسی پیشینه تحقیق این عوامل، شناسایی و پس از به تأیید رسیدن توسط خبرگان حوزه حمل و نقل و فناوری اطلاعات براساس چارچوب فناری، سازمان، محیط، مهم ترین و پرتکرارترین عوامل، انتخاب شدند. سپس نظر کارشناسان درباره میزان تأثیرگذاری هر عامل در قالب پرسش نامه جمع آوری و پس از تبدیل اصطلاحات زبانی به اعداد فازی مردد، رتبه بندی این عوامل با استفاده از روش ویکور فازی مردد انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد از بین نوزده عامل شناسایی شده مؤثر بر پذیرش اینترنت اشیا از دیدگاه کارشناسان، عوامل تخصص فناوری اطلاعات و مزایای کسب شده و آمادگی سازمانی به ترتیب مهم ترین عوامل و پیچیدگی و آسانی به کارگیری درک شده، کم اهمیت ترین عوامل پذیرش اینترنت اشیا در سیستم حمل و نقل هوشمند شهری می باشند.
۲.

نتنوگرافی بر مبنای اطلاعات ناقص رویکردی جدید در تحلیل کامنت های کاربران اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۴
نتنوگرافی رویکرد جدیدی در عرصه شبکه های اجتماعی و فضای ارتباطات اینترنتی است که پیشنهادها و نظرهای مشتریان را در قالب کامنت بررسی می کند. استفاده از تکنیک های کمی برای تحلیل، کشف معنا و شناسایی سیگنال های مربوط به نظرهای ناقص کاربران برای مدیران بسیار حیاتی است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش گراندد تئوری، بار معنایی و معیارهای مهم در کامنت های کاربران سایت خرید اینترنتی گوشی تلفن همراه شناسایی شد، سپس بر اساس تصمیم گیری مبتنی بر روابط اولویت فازی با اطلاعات ناقص، ارزش گذاری معیارها با بهره مندی از خبرگان صورت گرفت. تحلیل محتوای کامنت کاربران نشان داد شش ویژگی قیمت، زیبایی، سرعت پردازش، کیفیت صفحه نمایش، باتری و دوربین برای کاربران اهمیت دارد و ازمیان این ویژگی ها براساس روابط فازی با رویکرد ناقص، ویژگی زیبایی گوشی همراه با ارزش 27563/0 بیشترین اهمیت را برای کاربران دارد.
۳.

تحلیل محتوای شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد نتنوگرافی بر اساس اطلاعات ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پدیدارشناسی هرمنوتیک مردم نگاری اطلاعات ناقص نتنوگرافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۹۳
شبکه های اجتماعی به عنوان مؤثرترین فضای ارتباط جمعی در دنیای امروز محسوب می شود که با وجود عمرمحدود خود از ضریب نفوذ نسبتاً بالایی در میان جوانان برخوردار است. تحلیل محتوای نظرات کاربران در شبکه های مجازی، لایه های پنهان و زیرین نظرات و متون نوشته شده توسط کاربران و اعضای شبکه های مجازی را کشف می نماید و به محققین علوم اجتماعی کمک می کند به اهدافی که پژوهش در راستای آن انجام می گیرد، نزدیک شوند. نتنوگرافی به عنوان رویکردی جدید در عرصه شبکه های اجتماعی و در فضای ارتباطات اینترنتی، پیشنهاد ها و نظریات مشتریان را در قالب کامنت مورد بررسی قرار می دهد و روشی برای درک نگرش ها، تصورات، تصاویر، و احساسات کاربران در جوامع آنلاین می باشد. در این مقاله نظرات اعضای شبکه مجازی دانشجویان مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود با روش نتنوگرافی و تجزیه وتحلیل بر اساس نظریه زمینه ای بررسی و سپس ضریب اهمیت موضوعات توسط کارشناسان تعیین شد و به علت ناقص بودن بعضی نظرات اولویت بندی بر اساس روابط اولویت فازی با اطلاعات ناقص انجام گرفت.
۴.

مکان یابی کارخانه در شرایط عدم قطعیت بر مبنای تئوری اعداد D(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۸
مکان یابی به عنوان تصمیمی استراتژیک به علت بازه زمانی این نوع تصمیم گیری و درنتیجه اطلاعات ناقص کارشناسان در شرایط عدم قطعیت توسط مدیران عالی سازمان اتخاذ می شود. پژوهشگران روش های مختلفی برای انتخاب مکان معرفی کرده اند. معرفی و به کارگیری تئوری اعداد D به عنوان بسطی از نظریه دمپستر - شافر در مکان یابی ضمن برطرف کردن نواقص موجود در نظریه دمپستر - شافر می تواند نقصان اطلاعات کارشناس را در پیش بینی لحاظ کند. در این مقاله ضمن بررسی انتخاب مکان احداث کارخانه آب معدنی در استان سمنان، اعتبار روش در مقایسه با روش  AHP فازی (FAHP) مورد تأیید خبرگان قرار گرفت

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان