هدی پوررضاییان

هدی پوررضاییان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

Development and effect-evaluation of a new family-based art therapy on depression and pain anxiety of the hospitalized children with cancer(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Cancer art therapy family-based art therapy Depression pain anxiety

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 367
The consequences of cancer do not just impact on the body only, but expands into the other levels of human existence, including psychological levels. Sometimes these consequences are even more painful and more destructive than physical harms, especially in children. Therefore, the use of psychotherapy for children, particularly art-based psychotherapies, is necessary. So, the main objective of the present research was to develop a new family-based art therapy for hospitalized children with cancer and to evaluation its effectiveness on the symptoms of depression (DEP) and pain anxiety (PA). Five hospitalized children with cancer, participated in this single-subject study (A-B type) accompanied with their mothers. The intervention was applied in eight sessions (30-60 minutes per session). Children’s depression and pain anxiety were measured repeatedly in two phases and data were analyzed by graphs and tables. The effect size (ES) and reliable change index (RCI) are also reported in addition to the customary values. The results showed that family-based art therapy was significantly effective in reducing the symptoms of depression and pain anxiety in all of the children. The findings indicate the effectiveness of family-based art therapy in helping to modify the psychological consequences of cancer, and clarify the need for this approach to be applied in similar conditions.
۲.

Integration of the Existed Knowledge on DMN: A Critical Review Study(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Default Mode Network (DMN) DMN’s subsystems Functions of DMN’s subsystems Psychopathological changes in DMN Aging-related alterations of DMN

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 777
The default-mode network (DMN) is one of the human brain’s networks activated in resting and self-referential thinking states. The nature of this network and its normal or abnormal changes has been the subject of various studies. The aim of this study was to systematical review and integrating the findings of that studies focused on the relationship of DMN with mental disorders and aging-induced changes in it. Of the more than 100 evidences found, 32 studies in each of two specific subjects (psychopathologicaland aging-related changes of DMN) were selected and scientifically mentioned the most important results of them. Based on the findings, some of the mental disorders including major depression, generalized anxiety disorder, obsessive compulsive disorder, schizophrenia, attention-deficit hyperactivity disorder, and Alzheimer disease are associated with functional or connectional abnormalities in DMN. Aging can cause functional changes in the activation or deactivation of the DMN’s regions or inter/intra-network connectivity of this network. Although most of studies have a pathological perspective on DMN changes; one article pointed out the positive role of DMN changes during aging in terms of emotion regulation.
۳.

اثرآزمایی بالینی روان نمایشگری در کنار آمدن با قطع عضو- تک بررسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قطع عضو پیامدهای روانشناختی قطع عضو روان نمایشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 737
قطع عضو، یکی از مشکلات جسمانی حادی است که منجر به تغییرات شدیدی در احساسات، شناخت ها و رفتارهای افراد می شود. مهم ترین پیامدهای روانشناختی قطع عضو، اختلال در تصویر بدنی، کاهش حرمت خود و میل به انزوای اجتماعی هستند که در صورت ازمان به اختلالات روانشناختی بالینی به ویژه افسردگی می انجامند. هدف این پژوهش، استفاده از روش روان نمایشگری (سایکودراما) به منظور کمک به کنار آمدن با قطع عضو بود. پژوهش حاضر به عنوان یک تک بررسی تجربی، از طرح تک آزمودنی ( A-B ) بهره گرفته است. به علاوه، در این پژوهش از مصاحبه کیفی و آزمون افسردگی بک (فرم کوتاه) به منظور سنجش مشکلات مراجع استفاده شده است. تغییرات نمره افسردگی مراجع از 24 به 3 و همچنین اظهارات خود او در مصاحبه های بالینی قبل و بعد از درمان، نشان می دهند که روان نمایشگری در کاهش مشکلات روانشناختی مراجع و سازش یافتگی او با فقدان عضو، مؤثر بوده است. یافته ها نشان می دهند که ماهیت انعطاف پذیر و فعال روان نمایشگری که امکان تمرین نمایشی فعالیت های روزمره زندگی را برای بیمار فراهم می سازد سبب تسهیل کنار آمدن بیمار با پیامدهای آسیب زای روانشناختی قطع عضو می شود.
۴.

اعتیاد به اینترنت: اختلالی نو در نسخه ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد اعتیاد به اینترنت اختلال بازی اینترنتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی حوزه های جدید روانشناسی روانشناسی رسانه
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 516
اعتیاد به اینترنت که به عنوان نوعی وابستگی رفتاری و با ناتوانی در کنترل تکانه های مرتبط با استفاده از اینترنت، شناخته می شود، اگرچه در سال 1996 و چه بسا پیش از آن، توصیف شده بود، تا زمان انتشار نسخه ی پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی در سال 2013، یک اختلال دارای ملاک های تشخیصی رسمی، نبود. جایدهی اعتیاد به اینترنت در بخش سوم DSM 5 -البته با عنوان اختلال بازی اینترنتی که فقط به یکی از رفتارهای اعتیادی مربوط به اینترنت اشاره دارد- نشان دهنده ی عدم اطمینان از اختلال اعتیادی نامیدن استفاده ی افراطی و مشکل ساز از اینترنت است. با توجه به این نکته، مهم ترین هدف پژوهش حاضر که با روش توصیفی-مروری، انجام شده است، تجمیع نتایج پژوهش های معتبر اخیر با موضوع اعتیاد به اینترنت و بررسی احتمال و ضرورت جایدهی این اختلال در بخش اختلالات اعتیاد و مصرف مواد نسخه ی آتی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، بود. با توجه به یافته های پژوهش در خصوص شباهت های اختلال اعتیاد به اینترنت با وابستگی های جسمی و روانی به مواد مخدر و سایر رفتارهای اعتیادی و هم چنین رابطه ی آن با اختلالات روان شناختی دیگر، ویژگی های ناسازگار شخصیتی و رخدادهای محیطی استرسی، به نظر می رسد که این اختلال در بخش اختلالات اعتیادی ویراست یا نسخه ی جدید DSM، به رسمیت شناخته خواهد شد.
۵.

گذر از جامعه شناسی روان به روان شناسی جامعه: پیشنهاد یک تقسیم بندی نو از انواع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خود دیالوژیک انواع خود در نظریه ی خود دیالوژیک انواع من در تقسیم بندی جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 366
نظریه ی خود دیالوژیک، ذهن انسان را به مثابه ی جامعه ای درونی می داند که اعضای آن (انواع خود)، همانند اعضای یک جامعه ی بیرونی، مشغول دیالوگ و تسلط جویی هستند. این نظریه، ""خود"" را به انواع سنتی (اسطوره ای)، مدرن و پست مدرن، تقسیم کرده و ویژگی های هر یک را متناسب با دوره ی تاریخی مرتبط، برمی شمارد. مهم ترین اهداف پژوهش تحلیلی حاضر، پیشنهاد تجدید نظر در تقسیم بندی مذکور به منظور کاربردی تر شدن و رهایی از قید دوره های تاریخی خاص و بدین ترتیب، ارائه ی یک تقسیم بندی جدید است. در پژوهش حاضر، ضمن پذیرش ایده ی اصلی نظریه ی خود دیالوژیک و ارزش های اجتماعی-تاریخی اش، من یا خود، به انواع اجدادی، والدینی، شخصی، آینده نگر و منعطف تقسیم شده است. به نظر می رسد که این تقسیم بندی جدید، نسبت به دسته بندی قبلی، شناخت بهتری را در مورد جامعه ی ذهنی انسان ها در تمام اعصار، فراهم می آورد. مهم ترین پیشنهاد این مقاله، آزمون علمی تقسیم بندی پیشنهادشده، در پژوهش های تطبیقی و کارآزمایی های بالینی فردی یا گروهی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان