محمد ناطق

محمد ناطق

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

تبیین رابطه قابلیت های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۳۷
یکی از مسائل عمده مدیران کسب وکار، سرمایه گذاری بر توسعه قابلیت های سازمانی است که بر بهبود رقابت پذیری و عملکرد کسب وکار تأثیر عمده ای دارند. قابلیت های بازاریابی یکی از مهم ترین قابلیت هایی شناخته شده اند که به بازار و مشتریان مرتبط هستند. مدل مفهومی این تحقیق از طریق مطالعات کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی، توسعه داده شده است تا مدل جامعی را برای قابلیت های بازاریابی در بازار سازمان به مشتری شکل دهد. این مدل با بازنگری جدیدترین مفاهیم در مرور ادبیات تکمیل شده است. دستاورد این مرحله، شناسایی 14 قابلیت بازاریابی بود که این ترکیب برای قابلیت های بازاریابی، جدید است. در نهایت، مدل توسعه یافته جدید در 123 شرکت فعال در بازار بورس بررسی شد. داده ها بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شدند و نرم افزار PLS برای تحلیل داده ها و آزمون مدل به کار رفت. نتایج نشان می دهد رابطه مستقیم و معناداری میان قابلیت های بازاریابی و عملکرد مالی کسب وکار وجود دارد و رابطه میان قابلیت های بازاریابی و عملکرد کسب وکار تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرد.
۲.

نقد کتاب آموزش نوین زبان فارسی

تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۷۴
با گسترش آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان در ایران و نیز در دیگر کشورها، کتابها و منابعی نیز برای این امر تهیه و تألیف شده است. مجموعه کتابهای «آموزش نوین زبان فارسی» یکی از این منابع است که آقای احسان قبول آنها را تألیف و چاپ کرده است. این مجموعه شش جلد دارد که در سه سطح آغازین، میانی و پیشرفته در نظر گرفته شده است. در این مقاله به بررسی و نقد جلد یک این مجموعه پرداخته ایم. جلد یک به آموزش دوره آغازین می پردازد. با توجه به بخش بندی خود کتاب به عنوانهای مختلف، هر قسمت را جداگانه بررسی و نکات مثبت یا ضعف و اشکال آن را بیان کرده ایم. معیار نقد، درنظر گرفتن اصول آموزش زبان، سطح کاربردی بودن محتوا، رعایت نیازها و پیش نیازهای مباحث و مانند آن بوده است. از مزایای این کتاب آن است که پس از یک متن کوتاه، در قسمتهای گوناگونی مانند تمرین، گفت و گو، تلفظ کلمه ها و دستور، زبان آموزان را به فعالیت وامی دارد اما رعایت نکردن برخی از اصول آموزش زبان، پرداختن به جمله پیش از یاددادن صداها و حروف الفبا، نامشخص بودن مخاطب به طور دقیق، نامتوازن بودن درسها و نیز تکلّف در جمله سازی از نقاط ضعف جلد یک این مجموعه است. این کتاب در مجموع متنی مفید برای آموزش زبان فارسی است که بیشتر مخاطب عرب زبان را در نظر گرفته است. بنابراین برای غیر عرب زبانها مشکلاتی را به وجود می آورد.
۴.

اقتصاد و مدیریت بازرگانی: بهبود زنجیره عرضه با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی - برنام(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقش تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تامین

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین یکپارچگی تکنولوژی ( فناوری ) اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۰۶
تمرکز بنگاهها بر زنجیرههای تأمین برای کسب مزیت رقابتی از ویژگی خاص دهههای اخیر است. از سوی دیگر پیشرفتهای اخیر در فناوریهای اطلاعاتی عامل دیگری است که فضای کسبوکار شرکتها را به شدت تغییر داده است. موضوع این مقاله درباره پتانسیل بالای تجارت الکترونیکی برای کمک در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین است. این مقاله بهطور خاص به بررسی تأثیر ابزارهای تجارت الکترونیکی بر دنبال کردن روابط مبتنی بر همکاری بیشتر با تأمینکنندگان آنها میپردازد. همچنین بیان میدارد که چگونه تجارت الکترونیکی از روابط مشارکتیتر در حوزههای اصلی زنجیره تأمین پشتیبانی میکند. تجارت الکترونیکی بهطور اساسی ساختارهای زنجیره تأمین سنتی شرکتها را در بسیاری از صنایع مجدداً شکلدهی میکند و هزینههای یکپارچگی میان خریداران و تأمینکنندگان را کاهش میدهد. همچنین تجارت الکترونیکی موجبات ایجاد روابط شفاف در میان اعضای زنجیره تأمین را فراهم میآورد. در این مقاله سعی شده است بر اهمیت بالای ابزارهای تجارت الکترونیکی بهعنوان یک عامل اساسی در دستیابی به اهداف یکپارچهسازی زنجیره تأمین تأکید شود. در نهایت میتوان گفت این مقاله رویکرد و دیدی جامع در زمینه نقش تجارت الکترونیکی در دستیابی به اهداف زنجیره تأمین ارائه میدهد.
۷.

انتخاب عرضه کنندگان در طول زنجیره عرضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۰ تعداد دانلود : ۶۸۷
در سالهای اخیر ، بیشتر مدیران برای کمک به موفقیت استراتژیک کل شرکت ، پتانسیلی را در خرید تشخیص داده‌اند ، و به همین دلیل بیشتر توجه روی خرید متمرکز شده است . در نتیجه ، توجه فزاینده بر روی انتخاب عرضه کننده به عنوان مهمترین مرحله از فرایند خرید ، صورت گرفته است . انتخاب عرضه‌کننده صحیح یک تصمیم حیاتی با دامنه گسترده‌ای از استنتاجات در یک زنجیره عرضه است. تصمیمات انتخاب عرضه کننده، عرضه کنندگانی را که باید به عنوان منابع خرید انتخاب شوند و اینکه چگونه مقادیر سفارش باید میان عرضه کنندگان انتخاب شده تخصیص داده شوند ، را تعیین می‌کنند...
۸.

ضرورت خوشه سازی بنگاههای کوچک و متوسط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۸۳۵
در سایه هدایت و الزام سازمان جهانی تجارت ، اقتصاد و بازار کشورهای مختلف به سرعت در حال پیوستن به جرگه اقتصاد باز ، تجارت آزاد و بازار جهانی است . با توجه به اینکه در اکثر کشورهای دنیا بخش قابل ملاحظه ای از فعالیتهای اقتصادی توسط شرکتهای کوچک و متوسط انجام می شود و این شرکتها مسائل و مشکلات خاص خود را در ورود به عرصه رقابت جهانی پیدا می کنند ، دولتها با تدابیر مختلفی همواره به فکر حمایت منطقی از این شرکتها بر می آیند تا رقابت پذیری آنها را به گونه ای بالا ببرند که توان رقابت در بازارهای رقابتی دنیا را به دست آورند ...
۹.

ضرورت ایجاد سازمان: بدون مرز

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳۳
پیدایش سازمان بدون مرز یکی از موضوعاتی است که در دهه های اخیر مطرح شده و بعضی از سازمانها با به کارگیری آن به پیشرفته های قابل ملاحظه ای دست یافته اند . سازمان بدون مرز با مورد تردید قرار دادن عوامل قدیمی موفقیت ، عوامل جدیدی را برای مو فقیت تعریف کرده و با استفاده از آنها ، سعی در نفوذ پذیرتر کردن مرزها و به دست آٍوردن توانایی تطبیق با دنیای سریعا متغییر امروزی دارد . در این مقاله ابتدا عوامل قدیمی و جدید مو فقیت سازمانی و چگونگی تغییر پارادایم موفقیب سازمانی تشریح شده است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان