ژاله زارعی

ژاله زارعی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

ارزیابی هماهنگی سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران: رهیافت تابع واکنش با ضرایب زمان متغیر (TVP-Reaction Function)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست مالی سیاست پولی هدف گذاری تورم هماهنگی سیاست ها مدل های با پارامتر زمان متغیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
در پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ داده می شود که آیا سیاست های پولی و مالی در مواجهه با فشار تقاضا و شرایط تورمی با یکدیگر هماهنگ هستند؟ در راستای پاسخ به این پرسش، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی ایران با استفاده از رهیافت تابع واکنش با ضرایب زمان متغیر در دوره زمانی ۱۳۶۷:۱ تا ۱۳۹۹:۴ مورد بررسی قرار می گیرد و در چارچوب نظریه بازی ها، تعادل نش، سناریوهای پیشاروی تعامل این دو سیاست در ماتریس ترکیب سیاست ها استخراج می گردد. نتایج بیانگر آن است که طی دوره زمانی فصل چهارم ۱۳۷۰ تا فصل اول ۱۳۷۱ (دو فصل) و همچنین فصل اول ۱۳۹۰ تا فصل دوم ۱۳۹۰ (دو فصل) تنها دوره هایی بوده اند که سیاستگذاران پولی و مالی به طور هماهنگ اقدام به کاهش شکاف تورم مثبت نموده اند. همچنین، مقام های پولی و مالی نیز صرفاً در سه فصل ابتدایی ۱۳۸۵ و فصل دوم ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۸۸ (۷ فصل)، برای کاهش شکاف منفی به صورت هماهنگ واکنش پادچرخه ای داشته اند. بر اساس این نتایج و در چارچوب ماتریس ترکیب سیاست ها، بانک مرکزی ایران در بخش عمده ای از سال ها مطیع سیاست های مالی بوده است. از این رو، پیشنهاد می شود برای برقراری هماهنگی بیش تر سیاستگذاران مالی و پولی، تعریف و تبیین برخی ترتیبات نهادی و چارچوب های قانونی در دستور کار قرار گیرد که از آن جمله می توان به پیاده سازی همزمان قواعد مالی و هدفگذاری تورم و تعیین چارچوب قانونی برای استقلال بانک مرکزی اشاره نمود.
۳.

اثر هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک های ایران (با تأکید بر شاخص های سلامت مالی بانک ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش تجاری عملکرد مالی بانک ها فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۷
کلید موفقیت تجاری برای بسیاری از بانک ها، استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیمات بهتر، سریع تر و بدون نقص می باشد. بانک ها برای رسیدن به این هدف نیازمند استفاده از ابزارهای قوی و کارآمد مانند هوش تجاری به عنوان کاتالیزور مثبت هستند که می تواند این مؤسسات را در مکانیزه نمودن وظایف تحلیل، تصمیم سازی، تدوین استراتژی و پیش بینی یاری رساند. به عبارتی، هدف استفاده از هوش تجاری در این نهادها، گردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ها و تبدیل آن ها به ارزش تجاری مؤثر در تصمیم گیری از طریق ایجاد بستر گزارشات هوشمند تحلیلی است. لذا این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا عملیاتی کردن هوش تجاری و بهره گیری از کاربردهای آن می تواند زمینه افزایش عملکرد مالی بانک های ایران را فراهم کند؟ برای انجام این تحقیق ابتدا باید هوش تجاری به صورت شاخص کمی تعریف شود. برای کمی نمودن هوش تجاری از تحلیل مؤلفه های اصلی براساس رویکردهای ویکسوم و همکاران (۲۰۰۸) استفاده شد. از سوی دیگر، بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت وام به دارایی و نسبت هزینه به درآمد به عنوان نماینده ای از شاخص های سلامت مالی بانک ها برای بیان عملکرد مالی بانک ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق، جامعه آماری در این تحقیق شامل ۳۰ بانک ایران اعم از دولتی، خصوصی، تخصصی و بانک های خصوصی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد هوش تجاری در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۳ با تواتر سالیانه بر بازده دارایی و نسبت وام به دارایی اثر مثبت و معنی دار داشته و همچنین با یک سال وقفه زمینه افزایش بازده سرمایه را فراهم می آورد. از سوی دیگر، این فناوری می تواند نسبت هزینه به درآمد را کاهش دهد.
۴.

شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش احتمالی بحران بانکی آزمون هشدارهای اولیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۱
بخش بانکی ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است. اما ارزیابی شاخص فشار بازار پول با استفاده از رهیافت الگوی چرخشی مارکف در دوره زمانی 1369 تا 1392 با تواتر فصلی نشان می دهد که ایران در دوره هایی بحران بانکی را تجربه کرده است. همچنین آزمون هشدارهای اولیه، نشان می دهد که متغیرهای رشد نرخ ارز حقیقی، نرخ رشد تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، نرخ رشد قیمت مسکن، و رشد میانگین نرخ بهره حقیقی تسهیلات پیش بینی کننده احتمال وقوع بحران بانکی در ایران می باشند. مدل تصریح شده در این روش توانسته است در ۷۷ درصد مواردی که بحران اتفاق افتاده است، وقوع بحران را با احتمال بالای 40 درصد پیش بینی نماید و تنها 1۲ درصد سیگنال اشتباه داشته است.
۵.

Assessment and Measurement of Fiscal Condition Index for Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: fiscal condition index Fiscal policy fiscal health

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۹۳
This paper presents a framework for assessing the fiscal condition index (FCI) and develops a concept to assess fiscal condition of governments and implements it into Iran government as an oil exporting country. The concept consists of four dimensions -revenue, expenditure, budget balance, and debt structure-and each dimension has its own indicators. There are seven indicators examined namely expenditure to GDP ratio, non-oil revenue to total revenue ratio, public debt to GDP ratio, non-oil balance to non-oil GDP ratio, oil revenue to total revenue ratio, capital expenditure to total expenditure ratio , and overall budget balance to GDP ratio. Assessing cycle of fiscal indicators shows that these indicators have been pro-cyclical individually. Then, fiscal policy not only doesn’t have stabilizing role in macroeconomic conditions, but also increases the macroeconomic fluctuations. Likewise, the results indicate that Iran’s fiscal condition index is very volatile and pro-cyclical. Also, assessing this index demonstrate that Iran’s government has experienced fiscal health in 2003, 2006, and 2008. However, it has been in fiscal stress in 2012 and 2013. Iran’s governments did not have fiscal policy discipline in the period 1990-2011. This is because the oil price is the leading indicator of fiscal condition index. In addition, sanction is one of the reasons that caused decrease of FCI in 2010-2012. JEL Classifications: H70, H61, H63, H20
۶.

The Effect of Intellectual Capital on Financial Performance of Banks Listed in Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Intellectual Capital Return on equity Return on assets Book to market ratio Assets turnover

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
The aim of this paper is to empirically investigate the effect of Intellectual Capital (IC) and its components on financial performance of Iranian banks accepted in Tehran Stock Exchange (TSE). The financial performances were measured by return on equity (ROE), return on assets (ROA), assets turnover (ATO), and book to market ratio (MB). This research covers 14 banks listed in TSE over the period 2004 - 2013 and use VAIC method as a quantifiable measure to assess the intellectual capital and its components. The result of regression analysis shows that structural capital and human capital efficiency have positive and significant effects on banks' financial performance. Also, the first lag of physical capital efficiency has positive and significant effect on ROA, ROE, and ATO, but, its effect on MB is not significant. Finally, estimations show that the effect of IC on the financial performance of banks is positive and significant. JEL Classifications: E03, E22, E44

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان