گفتگو

تاریخ، خاطره، فراموشی

نویسندگان: پل ریکور
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۲۰۲
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

این نوشته ترجمه متن سخنرانی‌ای است که ریکور در انجمن فلسفه تهران در سال 1374 ایراد نمود. رابطه میان تاریخ، خاطره و فراموشی موضوع اصلی این سخنرانی است که در ضمن به موضوعِ مسئولیت تاریخ‌نگار نیز می‌پردازد.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳