گفتگو

گفتگو

گفتگو 1374 شماره 11

مقالات

۱.

مهاجران شوروی ؛ نخستین تجربه پناهندگی در ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۶ تعداد دانلود : ۸۲۰
در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم جهانی، مرزهای شمالی ایران شاهد سرریز انبوهی از پناهندگان بود که سعی داشتند از قلمرو شوروی بگریزند. در دو دوره 1310-1308 و 1317-1316- بویژه دوره اخیر که بخش چشمگیری از اتباع ایران مقیم شوروی را نیز در برگرفت- این موج ابعادی چشمگیر یافت و از لحاظ اقتصادی و همچنین امنیتی،گرفتاری‌های فراوانی را برای ایران پیش آورد. در این بررسی واکنش ایران نسبت به این پدیده و تلاشیش برای رسیدگی به مسائل مختلفی که پیش آورد، مورد بررسی قرار گرفته است.
۲.

پناهنده پذیری شهروندان تهرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۱ تعداد دانلود : ۵۶۲
این مقاله نتیجه تحقیق میدانی است در مورد نظر شهروندان تهرانی در مورد پناهندگان افغانی. اکثر این شهروندان پیش داوری منفی در مورد پناهندگان و پذیرش آنان به منزله شهروندانی برابر با دیگران دارند. با این همه آشکار است که این پیشداوری منفی بیشتر حاصل مشکلات اجتماعی خود ایران است و نه به دلیل شناخت از وضعیت افغان ها با اینهمه شهروندان تهرانی نسبت به مهاجران افغانی مهمان نواز هستند و جالب اینکه این مهمان نوازی برخواسته از نسبت قدیمی مهمان نوازی در کشور است و نه پذیرش مفاهیم مدرن یا ارزش هایی که توسط دولت تبلیغ می شود.
۳.

خودآگاهی و پناهندگی؛ نظری بر وضعیت زنان پناهنده افغانی در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵
به سربردن در شرایط پناهندگی به معنی یافتن راه های جدیدی است برای گذران زندگی، راه هایی که با شیوه های معمول نوین شده توسط تاریخ و فرهنگ تفاوت پیدا می کنند. این مقاله به ارزیابی راه هایی می پردازد که زنان افغانی پناهنده برای زندگی در ایران به آن متوسل شدند و نشان می دهد که چگونه این تجارب منجر به کسب خودآگاهی نزد این زنان شده است.
۴.

کارگران افغانی سازندگان بی نام و نشان ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۴ تعداد دانلود : ۶۴۸
مهاجرت افغان ها به ایران، نیروی کار فعالی که شمار آن از پانصد هزار تا 2 میلیون نفر برآورده می شود را بوجود آورده است. این کارگران با حقوق کمتر از همتایان ایرانی شان عمدتاً به کارهایی مشغول می شوند که سخت تر و سنگین تر از کارهای معمول است. وجود این کارگران یکی از عوامل رونق گرفتن کارهای ساختمانی و سازه در ایران دوران بازسازی بوده است. این مقاله تلاشی است برای تحلیل و برآورد تأثیرات اقتصادی حضور کارگران افغانی در ایران.
۵.

سیمای متغیر پناهندگی؛ مصاحبه با پیربرتران مدیر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۴۱۱
در آغاز مصاحبه، پیربرتران نقش کمیساریای عالی پناهندگان را در قبال پناهندگان در سراسر جهان توضیح میدهد. سپس با ارائه تعریفی از «پناهنده» به مشکلات این کار میپردازد و از تغییر سیمای پناهندگی در جهان صحبت میکند. او دلایل بیشماری را که امروز در جهان منجر به تقاضای پناهندگی میشود، مهاجرت به کشورهای پیشرفته، بازگشت پناهندگان و جابجاییهای بین المللی را مورد بحث قرارمیدهد.
۶.

نوستالژی مهاجر

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری تاریخ هنر تاریخ هنر اسلامی امویان
تعداد بازدید : ۱۶۱۳ تعداد دانلود : ۹۰۶
حمید نفیسی بر این نظر است که ارتباطی تخیلی میان مهاجر و سرزمین مادریاش باقی میماند. تخیلی به این معنا که مهاجر از سرزمین مادریاش تصویری خیالی دارد که فقط در ذهن او وجود دارد، سرزمینی که فارغ از تصور این مهاجران تغییر میکند. او با ذکر مثال از ویدئو کلیپ هایی که ایرانیان در لس آنجلس ساخته اند نشان میدهد که مهاجران در واقع سرزمین مادریای را با استفاده از نمادها و اشیایی نمادین بازسازی میکنند. نوستالژی مهاجر به صورت «بازگشت به اصل» و به «طبیعت» بازنمایی میشود و در عمل به توسط «ناسیونالیسم» و «کمونوتاریسم» متجلی میشود.
۸.

پناهندگی؛ گسست پیوندها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۴۸۷
این مقاله تحلیلی است از عواملی که موجب «تصمیم برای رفتن» نزد پناهنده میشوند. عوامل انفرادی و نه عواملی بیرونی که هرچند با عمومیت یافتن خشونت خود موجبات رفتن را ایجاد میکنند اما به همان اندازه نیز میتوانند مشوق ماندن و «مقاومت کردن» باشند. برمبنای مصاحبه هایی که با متقاضیان پناهندگی به کانادا انجام شده است، نویسنده براین نظر است که این متقاضیان پیش از آنکه عوامل بیرونی موجبات تصمیم برای رفتن آنها را ایجاد کند، پیوندهایشان را با جامعه شان گسسته بودند. گسستی که در کنار تصوری که از زندگی جدیدشان در مکانی که به آن پناهنده میشوند، رفتن آن ها را از سرزمین شان تسهیل میکند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳