کلید واژه ها: Index of TCI tourism climate geographic information systems (GIS) Gilan province

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۲۵ - ۱۵۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

Climate builds not only a resource for tourism as a driver but can be a limitation. Climate is usually described by air temperature and rain conditions and sometimes by the sunshine duration at a location. Nevertheless, these parameters are less representative for the spatial and temporal climate variability of a region and do not cover all the components of climate. In this research, due to the impact of climatic factors in tourism planning, determining tourism climate index (TCI) is of great concern. In this project, to assess the tourism climatic conditions using bioclimatic index (Tourism Climate Index), data from 10 synoptic stations of Gilan in a 10-year period (2012-2003) was collected and incomplete data through linear regression was rebuilt. In this system model, 7 parameters, the average monthly rainfall, average temperature, average relative humidity, maximum temperature, minimum relative, the mean daily sunshine duration and wind speed were evaluated. The aim of this study is to investigate the conditions of tourism climate in Gilan province based on TCI tourism climate and using the techniques of geographic information systems (GIS), they have mapped out and prepared the map of TCI for all months of the year. The results of this study showed that the optimal conditions in the region in terms of tourism climate are in May and the most difficult month in terms of tourism climate is in November which was the lowest TCI. In terms of geographical coverage, the ideal climatic conditions are more dominant in the North West (including the cities of Talesh, Astara, Anzali, Kiashahr, Roudsar).

تبلیغات