دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه علامه طباطبایی

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۲۵ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
پژوهش حقوق کیفری

پژوهش حقوق کیفری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: حقوق
آخرین شماره: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار 1400 شماره 34
پژوهش های اقتصادی ایران

پژوهش های اقتصادی ایران

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم بهار 1400 شماره 86
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی سال دهم پاییز و زمستان 1399 شماره 23
پژوهش های راهبردی سیاست

پژوهش های راهبردی سیاست

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم سیاسی و روابط بین الملل
آخرین شماره: پژوهش های راهبردی سیاست سال نهم بهار 1400 شماره 36 (پیاپی 66)
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)

پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم پاییز 1398 شماره 32
پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: اقتصاد
آخرین شماره: پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 78)
پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

پژوهشنامه مددکاری اجتماعی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اجتماعی و ارتباطات
آخرین شماره: پژوهشنامه مددکاری اجتماعی تابستان 1398 شماره 20
پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین)

پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین)

حوزه تخصصی: علمی-ترویجی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال دوازدهم تابستان 1400شماره 45
پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه

پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه

موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه سال اول پاییز و زمستان 1398 شماره 2