پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی - علمی-پژوهشی

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: علی گنجیان خناری

سردبیر: حمیدرضا میرحاجی

مدیر داخلی: پریسا ابراهیمی

هیئت تحریریه: سعید نجفی اسد اللهی، احمد پاشازانوس، حجت رسولی، خلیل پروینی، سید خلیل باستان، رضا ناظمیان، علی اصغر قهرمانی مقبل، غلامعباس رضایی هفتادر، مجید صالح بک

نشانی: بزرگراه شهید چمران- پل مدیریت- روبروی دانشگاه امام صادق (ع)- خیابان علامه طباطبایی جنوبی- نبش خیابان حق طلب- دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی- گروه زبان و ادبیات عربی

وب سایت: http://rctall.atu.ac.ir

پست الکترونیک: rctall@atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۳
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰