پژوهش حقوق خصوصی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش حقوق خصوصی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۴۷۶-۶۲۳۲
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ تیر ۱۳۹۲
مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
p-issn: ۲۳۴۵-۳۵۸۳
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمدرضا پاسبان
مدیر داخلی: زهرا حیدری
هیئت تحریریه: دکتر منصور جبار ی قره باغ، دکتر میرقاسم جعفرزاده، دکتر رضا سکوتی نسیمی، دکتر ابراهیم شعاریان ستاری، دکتر محمد حسن صادقی مقدم، دکتر ابراهیم عبدی پور فرد، دکتر حمید رضا علومی یزدی، دکتر خیراله هرمزی
تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۶۱۵
وب سایت: https://jplr.atu.ac.ir/
پست الکترونیکی: Jplr@atu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱