پژوهش حقوق خصوصی - علمی-پژوهشی

پژوهش حقوق خصوصی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: حسنعلی مؤذن زادگان

سردبیر: محمدرضا پاسبان

مدیر داخلی: عبدالرسول هاشمی

هیئت تحریریه: گودرز افتخار جهرمی، محمود باقری، حمید بهرامی احمدی، محمدرضا پاسبان، محمد حسن صادقی مقدم ، حمیدرضا علومی، کورش کاویانی، حسنعلی مؤذن زادگان

نشانی: تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، صندوق پستی: 14155-8477

تلفن: 44737615(021) فکس: 44737588(021)

وب سایت: http://jplr.atu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ تیر ۱۳۹۲
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳