دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
Teaching English as a Second Language Quarterly

Teaching English as a Second Language Quarterly

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: Teaching Language Skills (JTLS), Volume 41, Issue 1, Winter 2022
اندیشه دینی

اندیشه دینی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: اندیشه دینی دوره 21 پاییز 1400 شماره 80
شعرپژوهی (بوستان ادب)

شعرپژوهی (بوستان ادب)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: شعرپژوهی سال سیزدهم زمستان 1400 شماره 4 (پیاپی 50)
علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1387 شماره 54
مطالعات آموزش و یادگیری

مطالعات آموزش و یادگیری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع:
آخرین شماره: مطالعات آموزش و یادگیری دوره سیزدهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 80/2)
مطالعات ادبیات کودک

مطالعات ادبیات کودک

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: مطالعات ادبیات کودک سال دوازدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 24)
مطالعات حقوقی

مطالعات حقوقی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: حقوق
آخرین شماره: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان 1400 شماره 4
پارسه

پارسه

موضوع: تاریخ
آخرین شماره: پارسه پاییز و زمستان 1397 شماره 31
پژوهش های برنامه درسی

پژوهش های برنامه درسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع:
آخرین شماره: پژوهش های برنامه درسی دوره یازدهم بهار و تابستان 1400 شماره 1
پیشرفت های حسابداری

پیشرفت های حسابداری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: پیشرفت های حسابداری دوره دوازدهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 80/3)