دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
آموزش مهارت های زبان - Journal of Teaching Language Skills (JTLS)

آموزش مهارت های زبان - Journal of Teaching Language Skills (JTLS)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: Teaching Language Skills (JTLS), Volume 38, Issue 4, Winter 2020
اندیشه دینی

اندیشه دینی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: اندیشه دینی دوره بیستم تابستان 1399 شماره 75
شعرپژوهی (بوستان ادب)

شعرپژوهی (بوستان ادب)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: شعرپژوهی سال دوازدهم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 43)
علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1387 شماره 54
مطالعات آموزش و یادگیری

مطالعات آموزش و یادگیری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات آموزش و یادگیری دوره دوازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 78/2)
مطالعات ادبیات کودک

مطالعات ادبیات کودک

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: مطالعات ادبیات کودک سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 20)
مطالعات حقوقی

مطالعات حقوقی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: حقوق
آخرین شماره: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان 1399 شماره 2
پارسه

پارسه

موضوع: تاریخ
آخرین شماره: پارسه پاییز و زمستان 1397 شماره 31
پژوهش های برنامه درسی

پژوهش های برنامه درسی

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: روانشناسی و علوم تربیتی
آخرین شماره: پژوهش های برنامه درسی دوره دهم بهار و تابستان 1399 شماره 1
پیشرفت های حسابداری

پیشرفت های حسابداری

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: پیشرفت های حسابداری دوره یازدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 77/3)