دانشگاه شیراز

دانشگاه شیراز

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
Teaching English as a Second Language

Teaching English as a Second Language(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: Teaching Language Skills (JTLS), Volume 42, Issue 4, fall 2023
اندیشه دینی

اندیشه دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم اسلامی
آخرین شماره: اندیشه دینی دوره 23 پاییز 1402 شماره 88
زبان شناسی و گویش های ایرانی

زبان شناسی و گویش های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: زبان شناسی
آخرین شماره: زبان شناسی و گویش های ایرانی سال 8 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 12)
شعرپژوهی (بوستان ادب)

شعرپژوهی (بوستان ادب)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: شعرپژوهی سال 15 پاییز 1402 شماره 3 (پیاپی 57)
علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)

علوم اجتماعی و انسانی (دانشگاه شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: نشریات میان رشته ای
آخرین شماره: مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1387 شماره 54
مطالعات آموزش و یادگیری

مطالعات آموزش و یادگیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: مطالعات آموزش و یادگیری دوره 15 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 85/2)
مطالعات ادبیات کودک

مطالعات ادبیات کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: ادبیات
آخرین شماره: مطالعات ادبیات کودک سال 14 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 27)
مطالعات حقوقی

مطالعات حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: حقوق
آخرین شماره: مطالعات حقوقی دوره 15 زمستان 1402 شماره 4
پارسه

پارسه

موضوع: تاریخ
آخرین شماره: پارسه پاییز و زمستان 1397 شماره 31
پژوهش های برنامه درسی

پژوهش های برنامه درسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: علوم تربیتی
آخرین شماره: پژوهش های برنامه درسی دوره 13 بهار و تابستان 1402 شماره 1
پیشرفت های حسابداری

پیشرفت های حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه تخصصی: نشریه علمی (وزارت علوم)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: پیشرفت های حسابداری دوره 14 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 84/3)