مطالعات قرآن و حدیث - علمی-پژوهشی

مطالعات قرآن و حدیث

 


 

 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

 

دوره انتشار: دوفصلنامه

 

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

 

مدیر مسئول: دکتر حسین علی سعدی

 

سردبیر: دکتر مهدی ایزدی

 

مدیر داخلی: دکتر محمد جانی پور

 

هیئت تحریریه: دکتر آذرتاش آذرنوش، آیت الله محمدباقر باقری‌کنی، دکتر عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر سید کاظم طباطبایی، دکتر عباس مصلایی پور یزدی، دکتر سید رضا مؤدب، دکتر عبدالهادی فقهی زاده

 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

 

وب سایت: http://quran.journals.isu.ac.ir

 

پست الکترونیک: Quranmag@isu.ac.ir

 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳