پژوهش های تاریخی ایران و اسلام - علمی-پژوهشی

پژوهش های تاریخی ایران و اسلام


 


 دوره انتشار: دو فصلنامه 

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر عباسعلی آذرنیوشه

سردبیر: دکتر اللهیار خلعت بری

مدیر اجرایی: دکتر محمد رضا فراهانی

هیئت تحریریه: دکتر علاء الدین آذری، دکتر صادق آیینه وند، دکتر یعقوب آژند، دکتر حسین میرجعفری، دکتر محمد امیر شیخ نوری، دکتر عبدالرسول خیراندیش، دکتر سهراب یزدانی مقدم، دکتر عطاءالله حسینی، دکتر محمد علی اکبری، مسعود مرادی، کورش صالحی، فاطمه جان احمدی، ابوالقاسم فروزانی، عبدالرسول خیراندیش، عباسعلی آذرنیوشه

نشانی: زاهدان خیابان دانشگاه دانشکده ادبیات و علوم انسانی مرکز نشریات علمی مجله پژوهشهای تاریخی صندوق پستی:655-98135.

تلفکس: 2445989(0541)

وب سایت: http://jhr.usb.ac.ir

پست الکترونیک:  p.tarikh@usb.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵