سخن تاریخ - علمی-ترویجی

سخن تاریخ


علمی تخصصی تاریخ اسلام


 

دوره انتشار: دوفصلنامه 

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) وابسته به جامعه المصطفی

مدیر مسئول: دکتر نعمت الله صفری فروشانی 

سردبیر: دکتر محمدرضا بارانی 

مدیر داخلی: حسین رسولیان 

نشانی: قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)  صندوق پستی قم، 143-37145.

تلفن: 7110632(0251)   فکس: 7110633(0251)

وب سایت: http://imam.miu.ac.ir

پست الکترونیک:sokhantarikh@miu.ac.ir


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۹ دی ۱۳۹۲
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
درجه علمی: علمی-ترویجی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴