مطالعات اقتصاد اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات اقتصاد اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۲۲۸-۶۶۲۴
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر محمدهادی زاهدی وفا
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۰۰۸-۴۱۰۲
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) - دانشکده معارف اسلامی و اقتصلد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمد مهدی عسکری
مدیر داخلی: محمد سلیمانی
هیئت تحریریه: کریم اسلاملوئیان، مسعود درخشان، سید عباس موسویان، محمدهادی زاهدی وفا، مهدی صادقی شاهدانی، عباس عرب مازار، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدمهدی عسکری، کاظم یاوری، حسین عیوضلو
آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
وب سایت: http://ies.journals.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: ies@isu.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷