مطالعات اقتصاد اسلامی - علمی-پژوهشی

مطالعات اقتصاد اسلامی


 


دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) 

مدیر مسئول: دکتر محمدهادی زاهدی وفا 

سردبیر: دکتر محمد مهدی عسکری 

مدیر داخلی: مهدی رعایائی

هیئت تحریریه: کریم اسلاملوئیان (دانشیار (تخصص: اقتصاد بین الملل) دانشگاه شیراز)، مسعود درخشان (دانشیار (تخصص: اقتصاد ریاضی و بهینه­سازی) دانشگاه علامه طباطبایی)، محمد‌هادی زاهدی وفا (استادیار (تخصص: اقتصاد) دانشگاه امام صادق(ع))، مهدی صادقی (دانشیار (تخصص: اقتصاد مدلسازی انرژی) دانشگاه امام صادق(ع))، عباس عرب مازار (دانشیار (تخصص: اقتصاد سنجی و توسعه) دانشگاه شهید بهشتی)، محمدمهدی عسکری (دانشیار اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع))، حسین عیوضلو (استادیار (تخصص: اقتصاد پولی) دانشگاه امام صادق(ع))، غلامرضا مصباحی مقدم (دانشیار (تخصص: فقه اقتصادی) اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع))، سیدعباس موسویان (دانشیار (تخصص: فقه اقتصادی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، کاظم یاوری (دانشیار (تخصص: اقتصاد بین الملل و توسعه) دانشگاه تربیت مدرس(

 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع) امور علمی و تحریریه: دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد.

تلفن: 88081404 (021). فکس: 88579987 (021)  

وب سایت: http://ies.journals.isu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
دکتر قیومی درس گفتار
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹