حکمت نامه مفاخر -

حکمت نامه مفاخر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی
e-issn: ۲۷۸۳-۱۵۶۶
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: مدیر هیأت تحریریه: کاوه خورابه
مدیر مسئول: دکتر حسن بلخاری قهی
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
p-issn: ۲۴۷۶-۷۰۲۶
صاحب امتیاز: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
سردبیر: دکتر حسن بلخاری قهی
مدیر داخلی: فاطمه بستان شیرین
هیئت تحریریه: دکتر مهدی محقق، دکتر اصغر دادبه، دکتر سید احمدرضا خضری، دکتر مهدی حجّت، دکتر سعدالله نصیری قیداری، دکتر حسن بلخاری قهی، کاوه خورابه، دکتر احمد تمیم داری، دکترحسن سیدعرب، دکتر کریم نجفی برزگر
آدرس: خیابان ولیعصر (عج)، پل امیربهادر، خیابان سرلشکر بشیری، پلاک 71
تلفن: ۰۲۱۵۵۳۹۴۷۵۴
وب سایت: http://anjom.ir/
پست الکترونیکی: nashriatanjoman@yahoo.com
فکس: ۰۲۱۵۵۳۷۴۵۳۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات