برندآفرین -

برندآفرین


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۷۸۳-۳۸۰۱
دوره انتشار: ماهنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر علی سعدوندی و دکتر علیرضا عاشوری رودپشتی
p-issn: ۲۷۱۷-۰۶۸۳
صاحب امتیاز: دکتر سید محمد مهاجر
سردبیر: دکتر سیدمحمد مهاجر
هیئت تحریریه: پروفسور محمد حق پناهی اعضای هیات تحریریه بین المللی: پروفسور رضا عمرائی، T Prof. John Lavine، Prof. Randy Hlavac
آدرس: تهران - بلوار میرداماد – برج آرین – ورودی شرقی – طبقه دوم – واحد ۸
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۴۵۴۵۱
وب سایت: https://www.brandafarin.org.ir/
پست الکترونیکی: info@brandafarin.org.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳