آموزش و پرورش متعالی -

آموزش و پرورش متعالی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر رفیق حسنی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
سردبیر: دکتر عباس قلتاش
هیئت تحریریه: دکتر محمدرضا بهرنگی، دکتر حیدر تورانی، دکتر مریم تقوایی یزدی، دکتر یوسف نامور، دکتر فریبرز درتاج، دکتر حمید شفیع زاده، دکتر خلیل غلامی
آدرس: سنندج، شهرک سعدی، خیابان امیرکبیر، دانشکده علوم انسانی، ساختمان شماره 2، طبقه 2 ، دفتر مجلات
تلفن: ۰۸۷۳۳۶۲۶۴۵۸
وب سایت: https://tej.sanandaj.iau.ir/
پست الکترونیکی: gholtash578@yahoo.com
کد پستی: ۶۶۱۶۹۳۵۳۹۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات