گردشگری فرهنگ -

گردشگری فرهنگ


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
e-issn: ۲۷۱۷-۲۶۳۵
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: سیدامیر منصوری
p-issn: ۲۷۱۷-۲۶۲۷
صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
سردبیر: علی یاران
مدیر داخلی: دکتری مدیریت گردشگری
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: فاطمه محمدی
هیئت تحریریه: بهرام آجورلو، آذرتاش آذرنوش، علاءالدین آذری، دکتر مهدی شیبانی، سعید حقیر، مهدی کروبی. اعضای هیات تحریریه بین المللی: لورا وِردِلی.
آدرس: تهران. خیابان آزادی. خیابان دکتر قریب. پلاک 23. پژوهشکده نظر.
وب سایت: http://www.toc-sj.com/
پست الکترونیکی: Tourismofculture@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات