دانش شهرسازی -

دانش شهرسازی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
e-issn: ۲۶۴۵-۵۴۱۲
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر امیر رضا کریمی آذری
ناشر: دانشگاه گیلان
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
سردبیر: دکتر نادر زالی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: صغری رمزی
مدیر اجرایی: دکتر صابر محمدپور
هیئت تحریریه: دکتر محمدرضا پورمحمدی، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر مظفر صرافی، دکتر ناصر برک پور، دکتر علی سلطانی، دکتر نصرالله مولایی، دکتر ناصر براتی، دکتر حسن احمدی، دکتر نورالدین عظیمی، دکتر نادر زالی اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)، Dr. Mattew Winson Rofedr، Dr. Michael Robert Ripmeester
آدرس: رشت-بزرگراه خلیج فارس(کیلومتر 5 جاده قزوین)، دانشگاه گیلان، دانشکده معماری و هنر، طبقه اول، گروه شهرسازی، دفتر مجله دانش شهرسازی
تلفن: ۰۱۳۳۳۶۹۰۲۷۴
وب سایت: https://upk.guilan.ac.ir/
پست الکترونیکی: upkrasht@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط