مطالعات زبان و ادبیات غنایی - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

مطالعات زبان و ادبیات غنایی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۷۱۷-۱۰۱۹
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محبوبه خراسانی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۷۱۷-۰۸۹۶
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: دکتر عطا محمد رادمنش
مدیر داخلی: دکتر شهرزاد نیازی
هیئت تحریریه: دکتر مهدی تدین، دکتر کاظم دزفولیان، دکتر عطامحمد رادمنش، دکتر سیروس شمیسا، دکتر محمد فشارکی، دکتر عبدالرضا مدرس زاده، دکتر مهدی ملک ثابت، دکتر مهدی نوریان، احمدرضا یلمه ها
آدرس: اصفهان- نجف آباد- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- معاونت پژوهش و فناوری- دفتر مجلات
تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۵۱۲
وب سایت: http://lyriclit.iaun.ac.ir/
پست الکترونیکی: lyric*lit@iaun.ac.ir
فکس: ۰۳۱۴۲۲۹۱۱۱۰

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲