مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۷۸۳-۱۱۹۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۹
مدیر مسئول: دکتر اصغر شکرگزار
ناشر: دانشگاه گیلان
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
توضیح آغاز اعتبار: فصلنامه "مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی"طی نامه شماره 8504/ک م مورخه 1399/2/7 معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه گیلان و پروانه صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت 79859 مورخ 1399/4/30 مجوز انتشار یافته است.
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
رتبه: ب
سردبیر: دکتر مجید یاسوری
مدیر داخلی: دکتر اسماعیل آقائی زاده
هیئت تحریریه: دکتر مجید یاسوری، دکتر ناهید سجادیان، دکتر فریبا کرمی، دکتر حسین اصغرپور، دکتر محمد دارند، دکتر محسن شاطریان، دکتر کمال امیدوار، دکتر محمدحسن یزدانی، دکتر غلامرضا روشن، دکتر حمید عبادالهی، دکتر علی حاجی نژاد، دکتر ابوالقاسم امیراحمدی
آدرس: رشت، کیلومتر 6 جاده تهران، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر نشریات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تلفن: ۰۳۱۳۳۶۹۰۸۱۸
وب سایت: https://hgscaj.guilan.ac.ir/
پست الکترونیکی: hgscaj@guilan.ac.ir
فکس: ۰۱۳۳۳۶۹۰۲۸۰

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۴