مطالعات جمعیتی - علمی-پژوهشی

مطالعات جمعیتی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۵
مدیر مسئول: رسول صادقی
p-issn: ۲۶۷۶-۵۳۰۶
صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: رسول صادقی
مدیر داخلی: حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد
مدیر اجرایی: کارشناس مجله: علی رحیمی
هیئت تحریریه: ، ابوالقاسم پوررضا، فریده خلج آبادی فراهانی، حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد، حبیب‌اله زنجانی، حسن سرایی، سیدمحمد سیدمیرزایی، رسول صادقی، محمدجلال عباسی شوازی، محمود قاضی طباطبایی، شهلا کاظمی‌پور، حسین محمودیان، محمد میرزایی اعضای هیات تحریریه بین المللی: اکبر آقاجانیان، میمینت حسینی چاوشی، امیر عرفانی، الن کرالی
تلفن: ۰۲۱۸۸۵۳۴۳۲۱
وب سایت: http://jips.psri.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط