مطالعات رهبری فرهنگی -

مطالعات رهبری فرهنگی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۷۱۷-۱۹۵۷
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: قادر وظیفه دمیرچی
صاحب امتیاز: قادر وظیفه دمیرچی
سردبیر: علی خالق خواه
هیئت تحریریه: حبیب ابراهیم پور، علی خالق خواه، اکبر اعتباریان، علی رشیدپور، فرهاد نژاد ایرانی، اسحاق رسولی، بهروز اسکندپور، نسرین خدابخشی
آدرس: استان اردبیل، شهرستان پارس آباد، اولتان، خیابان ولعصر (عج)، کوچه دانش، پلاک 2
تلفن: ۰۴۵۳۲۷۵۲۱۳۱
وب سایت: https://clsj.ir/
کد پستی: ۵۶۹۵۱۱۶۷۵۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات