جامعه شناسی سیاسی ایران - علمی-پژوهشی

جامعه شناسی سیاسی ایران


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
e-issn: ۲۶۷۶-۶۶۷۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۰ فروردین ۱۳۹۸
مدیر مسئول: محمدباقر خرمشاد
ناشر: انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران
p-issn: ۲۶۷۶-۶۶۶۳
صاحب امتیاز: انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: غلامرضا خواجه سروی
مدیر اجرایی: خانم رحمتی پور
هیئت تحریریه: دکتر محمدباقر خرمشاد، دکتر غلامرضا خواجه سروی، دکتر کریم رضادوست، دکتر محمد عباس زاده، دکتر بهرام اخوان کاظمی، دکتر حسین هرسیج، دکتر مصطفی ملکوتیان
آدرس: میدان امام خمینی (ره)، سر درباغ ملی، موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۲۶۰۷۲
وب سایت: http://jou.spsiran.ir/
پست الکترونیکی: jou@spsiran.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات