نامه فرهنگ و ارتباطات -

نامه فرهنگ و ارتباطات


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۷۱۷-۳۲۷۵
دوره انتشار: دو فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر محمدصادق نصراللهی
مدیر مسئول: دکتر ناصر باهنر
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
p-issn: ۲۲۵۱-۷۷۸۲
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام
سردبیر: دکتر محمدهادی همایون
مدیر داخلی: هادی غیاثی فتح‌آبادی
هیئت تحریریه: دکتر حسینعلی سعدی، دکتر محمدهادی همایون، دکتر فرشاد شریعت، دکتر شمس الله مریجی، دکتر موسی نجفی، دکتر ناصر باهنر، دکتر عبدالحسین کلانتری، دکتر وحید خاشعی
آدرس: ایران، تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات.
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۹۴۰۰۱
وب سایت: https://lcc.isu.ac.ir/
پست الکترونیکی: lcc@isu.ac.ir
کد پستی: ۱۴۶۵۹۴۳۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات