پژوهشنامه رسانه بین الملل -

پژوهشنامه رسانه بین الملل


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر پیمان جبلی (جانشین مدیرمسئول: دکتر احمد کاظمی)
ناشر: پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما
صاحب امتیاز: معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
سردبیر: دکتر محمدقلی میناوند
مدیر داخلی: دکتر محمود ترابی‌اقدم
هیئت تحریریه: دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی، دکتر توکل حبیب‌زاده، دکتر حسن خجسته باقرزاده، دکتر علی رجب‌زاده طهماسبی، دکتر مجتبی رضوی طوسی، دکتر محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی، دکتر سیاوش صلواتیان، دکتر حاکم قاسمی، دکتر سیدمحمد مرندی، دکتر داوود نعمتی‌انارکی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از مسجد بلال، ساختمان اداری صداوسیما، طبقه پنجم، واحد پژوهش‌های کاربردی برون‌مرزی
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۶۷۱۵۳
وب سایت: http://arc.irib.ir
کد پستی: ۱۹۹۹۷۱۳۱۱۳

کلیدواژه‌های مرتبط