پژوهشنامه رسانه بین الملل - علمی-پژوهشی

پژوهشنامه رسانه بین الملل


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
e-issn: ۲۷۱۷-۱۸۲۵
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۸
مدیر مسئول: دکتر پیمان جبلی (جانشین مدیرمسئول: دکتر احمد کاظمی)
ناشر: پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما
p-issn: ۲۵۳۸-۳۸۲۵
صاحب امتیاز: معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمدقلی میناوند
مدیر داخلی: دکتر محمود ترابی‌اقدم
هیئت تحریریه: دکتر طاهر روشندل اربطانی، دکتر اردشیر زابلی زاده، دکتر احمد ضابطی جهرمی، دکتر سیدمحمد مرندی، دکتر رضا موسی‌زاده، دکتر داوود نعمتی‌انارکی، دکتر محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی اعضای مشورتی هیات تحریریه، دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی، دکتر توکل حبیب‌زاده، دکتر حسن خجسته باقرزاده، دکتر علی رجب‌زاده طهماسبی، دکتر مجتبی رضوی‌طوسی، دکتر سیاوش صلواتیان، دکتر حاکم قاسمی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به پارک وی، ابتدای خیابان استقلال، ساختمان اداری صداوسیما، طبقه 5، پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی صداوسیما
تلفن: ۰۲۱۲۲۰۱۳۸۵۲
وب سایت: http://imrl.arc.irib.ir/
پست الکترونیکی: arcbm@irib.ir
فکس: ۰۲۱۲۲۱۶۷۱۵۳
کد پستی: ۱۹۹۹۷۱۳۱۱۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات